SINOPTICUL celor 16 DOSARE – (penale si contencios ad-tiv)- Litigiile avocatului ANGHELUS ION GABRIEL si alti avocati romani impotriva ilegalitatilor CAA/UNBR


Actualizat – azi 4 martie 2016

sursa externa https://www.academia.edu/22806577/SINOPTICUL_celor_16_DOSARE_impotriva_ilegalitatilor_CAA_UNBR

…………………………………………………………………………………………

1.
Dosar 2887/120/2014 Tribunalul Dambovita Contencios- anulare act administrativ ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant BAROUL DÂMBOVIŢA Pârât CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMANIA Pârât UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Pârât Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei materiale, invocată de pârâţii U.N.B.R şi C.A.A, prin întâmpinare. Respinge excepţia necompetenţei teritoriale, invocată de pârâta C.A.A. Declină soluţionarea cauzei în favoarea Curţii de Apel Ploieşti. Document: Hotarâre 1722/2014 02.12.2014
http://portal.just.ro/120/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000065203&id_inst=120
…………………………………………………………………………………………………………
2.
Dosar 2887/120/2014/a1 Tribunalul Dambovita Contencios- anulare act administrativ REEXAMINARE TAXĂ TIMBRU ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant BAROUL DÂMBOVIŢA Pârât CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMANIA Pârât UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Pârât Solutia pe scurt: respinge cererea Document: Încheiere finală (dezinvestire) 02.09.2014
http://portal.just.ro/120/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000065631&id_inst=120 ……………………………………………………………………………………………………………
3.
Dosar 579/120/2015 Tribunalul Dambovita Ordonanta presedintiala suspendare executare act administrative ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant ANDREI ION Reclamant ALECU MIHAI ROMULUS Reclamant BĂLAN PETRE VALENTIN Reclamant
STAN ANDREEA MARIA Reclamant STAN CORNELIU EMILIAN Reclamant BAROUL DÂMBOVIŢA Pârât Tip solutie: Respinge cererea Solutia pe scurt: admite excepţia inadmisibilităţii cererii. respinge ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială. Document: Hotarâre 187/2015 17.02.2015
http://portal.just.ro/120/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000069053&id_inst=120 ……………………………………………………………………………………………………………
4.
Dosar 928/120/2015* Tribunalul Dambovita Contecios- suspendare provizorie a executarii rejudecare ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant Reclamant ANDREI ION CU DOM.LA AV ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant Reclamant ALECU MIHAI – ROMULUS CU DOM. LA AV. ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant Reclamant
BAROUL DÂMBOVIŢA
Pârât Pârât
Ora estimata: 09:00 Complet: Comercial – C7F – AMANARE Tip solutie: Încheiere Solutia pe scurt: Constată admisibilă excepţia. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune suspendarea judecăţii cauzei. Document: Încheiere de şedinţă 22.10.2015
http://portal.just.ro/120/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000073181&id_inst=120
………………………………………….……………………………………………………………………
5.
Dosar 928/120/2015 Curtea de Apel Ploiesti Recurs suspendare provizorie a executarii ANGHELUŞ ION GABRIEL Recurent Reclamant ANDREI ION CU DOM.LA AV ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant Reclamant ALECU MIHAI – ROMULUS CU DOM. LA AV. ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant Reclamant BAROUL DÂMBOVIŢA Pârât Pârât Tip solutie: Trimitere cu rejudecare Solutia pe scurt: Admite recursul. Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.08.2015. Document: Hotarâre 2056/2015 11.08.2015
http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000069473&id_inst=42
…………………………………………………………………………………………………………………
6.
Dosar 579/120/2015 Curtea de Apel Ploiesti Apel Ordonanta presedintiala suspendare executare act administrative ANGHELUŞ ION GABRIEL Apelant Reclamant ANDREI ION Apelant Reclamant ALECU MIHAI ROMULUS Apelant Reclamant BĂLAN PETRE VALENTIN Apelant Reclamant STAN ANDREEA MARIA Apelant Reclamant STAN CORNELIU EMILIAN Apelant Reclamant BAROUL DÂMBOVIŢA Intimat Pârât Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică. Document: Hotarâre 199/2015 26.03.2015
http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12000000000069053&id_inst=42
………………………………………………………………………………………………………………………….
 7.
Dosar 911/42/2014 CURTEA de APEL PLOIESTI fond anulare act administrativ
http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4200000000055489&id_inst=42
Părţi
Nume Calitate parte ANGHELUŞ ION GABRIEL Reclamant
BAROUL DÂMBOVIŢA
Pârât CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DN ROMÂNIA Pârât
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR – FILIALA C.A.A. DÂMBOVIŢA
Pârât UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Pârât
BĂLAN PETRE VALENTIN
Intervenient STAN ANDREEA- MARIA Intervenient
STAN CORNELIU- EMILIAN
Intervenient ANDREI ION Intervenient
ALECU MIHAI-ROMULUS Intervenient
Şedinţe
05.10.2015
Ora estimata: 09:00 Complet: 1 COM F Tip solutie: Respinge cererea Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâţi.Respinge ca inadmisibile cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Angheluş Ion Gabriel şi cererile de intervenţie principală formulate de intervenienţii Alecu Mihai Romulus, Andrei Ion, Bălan Petre Valentin, Stan Andreea Maria şi Stan Corneliu Emilian. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5.10.2015. Document: Hotarâre 189/2015 05.10.2015
28.09.2015
Ora estimata: 09:00 Complet: 1 COM F Tip solutie: Amână cauza Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera,amână pronunţarea la data de 5 octombrie 2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.09.2015 Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării 28.09.2015
15.07.2015
Ora estimata: 11:00 Complet: 1 COM F VI Tip solutie: Amână cauza Solutia pe scurt: Uneşte excepţia lipsei de interes cu fondul cauzei. Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată cu privire la cererile de suspendare, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiate cererile de suspendare executare act administrativ formulate de reclamant şi intervenientţi Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Ploieşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.07.2015. Document: Încheiere de şedinţă 15.07.2015
08.07.2015
Ora estimata: 09:00 Complet: 1 COM F VI Tip solutie: Încheiere Solutia pe scurt: Uneşte excepţia inadmisibilităţii cu fondul cauzei. Admite în principiu cererile de intervenţie principală formulate de intervenienţii Alecu Mihai Romulus, Andrei Ion, Bălan Petre Valentin, Stan Andreea Maria şi Stan Corneliu Emilian. Acordă termen la data de 15.07.2015, ora 11, termen în cunoştinţa părţilor. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 8.07.2015. Document: Încheiere de şedinţă 08.07.2015
26.01.2015
Ora estimata: 09:00 Complet: 1 COM F Tip solutie: Amână cauza Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetentei materiale a instanţei invocată din oficiu.Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dâmboviţa – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal.Constată ivit conflictul negativ de competenţă şi înaintează dosarul Înaintei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal pentru regulator de competenţă.Fără cale de atac .Pronuntata in sedinta publică, azi 26.01.2015. Document: Hotarâre 11/2015 26.01.2015
Căi atac
Dată declarare
Parte declarantă
Cale de atac 20/07/2015 ALECU MIHAI-ROMULUS, ANDREI ION, ANGHELUŞ ION GABRIEL, BĂLAN PETRE VALENTIN, STAN ANDREEA- MARIA, STAN CORNELIU- EMILIAN, Recurs
10/08/2015BĂLAN PETRE VALENTIN,Recurs 11/08/2015 ANGHELUŞ ION GABRIEL, Recurs11/08/2015ALECU MIHAI-ROMULUS,
Recurs 21/10/2015 ALECU MIHAI-ROMULUS, ANDREI ION, ANGHELUŞ ION GABRIEL, BĂLAN PETRE VALENTIN, STAN ANDREEA- MARIA, STAN CORNELIU- EMILIAN, Recurs18/11/2015ANGHELUŞ ION GABRIEL,Recurs24/11/2015 BĂLAN PETRE VALENTIN, Recurs 25/11/2015 ANDREI ION, Recurs 27/11/2015 BĂLAN PETRE VALENTIN, Recurs
http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4200000000055489&id_inst=42 …………………………………………………………………………………………………………………….

8.

Dosar 253/1/2016 ICCJ Recurs anulare decizie Uniunea Naţionala a Barourilor din România
Părțile din dosar:
 ANGHELUŞ ION GABRIEL ŞI ALŢII (ANDREI ION, BĂLAN PETRE VALENTIN ,ALECU MIHAI ROMULUS, ETC ) – Recurent (Reclamant)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 22.01.2016
 BAROUL DÂMBOVIŢA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 22.01.2016
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 22.01.2016
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 22.01.2016
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR -FILIALA C.A.A.DÂMBOVIŢA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 22.01.2016
 BĂLAN PETRE VALENTIN – Recurent (Intervenient)
 STAN ANDREEA MARIA – Recurent (Intervenient)
 STAN CORNELIU EMILIAN – Recurent (Intervenient)
 ANDREI ION – Recurent (Intervenient)
 ALECU MIHAI ROMULUS – Recurent (Intervenient)
Ședințe de judecată:
Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000302327 ………………………………………………………………………………………………………………………………
9.
Dosar 3340/1/2015 ICCJ Recurs suspendare executare act administrativ
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000299702
Data formării dosarului la ÎCCJ:
11.09.2015
Data inițială a dosarului:
18.12.2014
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
suspendare executare act administrativ
Obiectele secundare ale dosarului:

Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:
 ANGHELUŞ ION GABRIEL – Recurent (Reclamant)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 23.11.2015
 ANDREI ION – Recurent (Intervenient)
 ALECU MIHAI ROMULUS – Recurent (Intervenient)
 BĂLAN PETRE VALENTIN – Recurent (Intervenient)
 STAN CORNELIU EMILIAN – Recurent (Intervenient)
 STAN ANDREEA MARIA – Recurent (Intervenient)
 BAROUL DÂMBOVIŢA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 21.10.2015
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR – FILIALA C.A.A. DÂMBOVIŢA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 21.10.2015
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 21.10.2015
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA – Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 21.10.2015
Ședințe de judecată:
Cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000299702
………………………………………………………………………………………………………………………
10.
 Dosar 911/42/2014 ICCJ conflict negative de competenţă
( regulator de competenta )
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000295891
Părțile din dosar:
 ANGHELUŞ ION GABRIEL – Reclamant
 BAROUL DÂMBOVIŢA – Pârât
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA – Pârât
 UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – Pârât
 CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR -FILIALA C.A.A.DÂMBOVIŢA – Pârât
 BĂLAN PETRE VALENTIN – Intervenient
 STAN ANDREEA MARIA – Intervenient
 STAN CORNELIU EMILIAN – Intervenient
 ANDREI ION – Intervenient
 ALECU MIHAI ROMULUS – Intervenient
 Complet de judecată: CC7-NCPC
 Numărul documentului de soluționare: 1262/2015
 Data documentului de soluționare: 19.03.2015
 Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 Soluție: Fond – Soluţionarea conflictului de competenţă
Detalii soluţie: DECIZIA Nr.1262/19.03.2015. Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul Angheluş Petre Valentin, în contradictoriu cu pârâţii Baroul Dâmboviţa, Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Casa de Asigurări a Avocaţilor – Filiala C.A.A. Dâmboviţa şi intervenienţii Bălan Petre Valentin, Stan Andreea Maria, Stan Corneliu Emilian, Andrei Ion şi Alecu Mihai Romulus în favoarea Curţii de Apel Ploieşti- Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19 martie 2015.
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000295891
………………………………………………………………………………………………………………………………
DOSARE PENALE vs conducerea UNBR/CAA
11.
DOSAR nr 935/P/2014 PARCHETUL CURTII DE APEL BUCURESTI
12.
DOSAR PENAL 5838/2/2014 CURTEA de APEL BUCURESTI plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000319373&id_inst=2
Angheluş Ion Gabriel  Petent
PARCHET CAB   Intimat
Florea Gheorghe  Intimat
Despa Aurel Intimat
Nicu Tiberius Intimat
Tip solutie: respinge plângerea Solutia pe scurt: Înch.F/CP/În baza art.341 C. pr. pen. respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul ANGHELUŞ ION GABRIEL împotriva Ordonanţei nr.2583/II/2/2014 din 04.09.2014 şi a Ordonanţei nr.935/P/2014 din 11.08.2014. Obligă petentul la 30 lei cheltuieli judiciare statului. Definitivă. Dată în camera de consiliu azi, 05.02.2015. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 05.02.2015
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000319373&id_inst=2 ………………………………………………………………………………………
13
Dosar 6502/315/2015 Judecatoria Targoviste contestaţie la executare ANAF
Termen 30.03.2016 Angheluş Ion Gabriel Contestator AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA Intimat
http://portal.just.ro/315/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31500000000098795&id_inst=315
……………………………………………………………………………………………………………………………………
14.
Inexistenta titlu executoriu ( inexistenta creanta “certa lichida si exigibila”)
Dosar 2413/315/2015 judecatoria Targoviste Ordonanţă de plată
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR FILIALA DÂMBOVIŢA Creditor  / Angheluş Ion Gabriel Debitor
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: În baza art. 200 alin. 3 C.p.c. anulează că informă cererea de chemare în judecată formulată privind pe partea creditoare Casa de Asigurări a Avocaţilor Filiala Dâmboviţa, având ca obiect ordonanţă de plată. Cu drept de reexaminare la Judecătoria Târgovişte în termen de 15 zile de la data comunicării.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.07.2015. Document: 16.07.2015
http://portal.just.ro/315/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31500000000094447&id_inst=315

…………………………………………………………………………………………

15.

Inexistenta titlu executoriu ( inexistenta creanta “certa lichida si exigibila”)

Dosar 2413/315/2015/a1 Judecatoria Targoviste reexaminare anulare cerere
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR FILIALA DÂMBOVIŢA Creditor
Angheluş Ion Gabriel Debitor

Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: Respinge cererea de reexaminare a încheierii din 16.07.2015 pronunţată în dosarul numărul 2413/315/2015. Menţine încheierea atacată. Definitivă Pronunţată în şedinţa publică din 21.10.2015. Document: Încheiere de şedinţă 21.10.2015

http://portal.just.ro/315/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31500000000097722&id_inst=315

………………………………………………………………………………………

CCR

16.

DOSAR 3 D/2016 CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI
https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

https://www.academia.edu/22802734/CCR-_AMICUS_CURIAE_Dosar_nr_3_D_2016_Masura_sute_de_avocati_sesizeaza_CCR_

……………………………………………………………………………………….

log blog

https://www.academia.edu/22806577/SINOPTICUL_celor_16_DOSARE_impotriva_ilegalitatilor_CAA_UNBR

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s