Principiile informatizate ale colectarii si repartititiei automate a contributiilor de pensii si ale impozitelor avocatilor- PRINCIPII DE REFORMA moderna si ALINIERE la DREPTUL EUROPEAN a UNBR si Casei de Asigurari a Avocatilor CAA/UNBR


https://ro.scribd.com/doc/266400169/PROIECT-LEGE-LEGEA-TARIFARA-AVOCATIALA-privind-masurile-financiare-ale-profesiei-de-avocat-de-completare-ale-dispozitiilor-art-3-din-Legea-51-1995

 © Av. Anghelus Ion Gabriel   Tel   0721736034

Principiile informatizate  ale colectarii si repartititiei automate ale contributiilor de pensii si ale impozitelor avocatilor

Principiile informatizate ale colectării și distribuției automate ale contribuțiilor de pensii și impozitelor avocaților în România

https://www.academia.edu/12167074/Principiile_informatizate_automate_ale_colectarii_si_repartititiei_contributiilor_de_pensii_si_impozitelor_avocatilor

PRINCIPII DE REFORMA moderna si  de  ALINIERE  la  DREPTUL EUROPEAN   a  UNBR  si  Casei de  Asigurari a Avocatilor  CAA/UNBR  care  trebuia  sa  se  alinieze inca  din 2004    la   Legea nr  411/2004  privind fondurile  de pensii administrate privat si la   Directiva  Parlamentului European şi a Consiliului nr.2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 235 din 23.09.2003

Iata   mai jos  documentul din care  reiese ca CAA/ UNBR nu poate  lucra ilegal si „autonom”  in fata legislatiei nationale  si europene    ca  si  fond  de pensii administrat privat ( Pilon II)   faara   CONTROLUL  si AUTORIZAREA  obligatorie  in Romania a  CSSPP  – ASF   si   ca  recunoaste ca trebuia  sa  se  alinieze inca  din 2004    la   Legea nr  411/2004  privind fondurile  de pensii administrate privat si la   Directiva  Parlamentului European şi a Consiliului nr.2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 235 din 23.09.2003,  ….insa prin acest  document dovedit  de  efosturi  intelectuale  pompieristice  se   incearca  sa  se pastreze  aparentele  de legalitate si  sa  se  cosmetizeze  prin  asa zise metode … actuariale  un sistem de pensii  pe  puncte,  nascut  cu malformatii  grave  …marca anilor 50…  copiat  din mentalitatile  colectiviste de stat,  care nci ca legalitate,  nici  ca si fundamente gresite in economia de piata   nu au ce  cauta in sistemul de  pensii  european  administrate privat in Romania  anului 2015 :

iata  sfortatile  tardive de ascundere a ilegalitatilor :

https://www.caav.ro/download/Raport%20Legislatie.pdf

PRINCIPIILE   FUNDAMENTALE  ale  SISTEMULUI   UNITAR   INFORMATIZAT de  RETINERE la SURSA  si VIRAMENTELE   AUTOMATE la PLATA  IMPOZITELOR   si   CONTRIBUTIILOR  PROFESIEI  DE  AVOCAT  cu   DETERMINAREA  AUTOMATA  pe CONTURI  INDIVIDUALE   a  DREPTURILOR    AVOCATILOR

PROIECT  

LEGEA privind masurile financiare ale profesiei de avocat,                     de completare ale dispozitiilor art 3 din Legea 51/1995

  ( Legea  masurilor de disciplina financiara-fiscala avocatiala )

( Legea tarifara avocatiala )

Principii   

                            © Av. Anghelus Ion Gabriel   Tel   0721736034

 1. Principiul obligativitatii existentei  pretului minimal al oricarui serviciu avocatial. MERCURIALUL ONORARIILOR NEGOCIABILE ale  SERVICIILOR AVOCATIALE .

        UNBR este obligat  sa rezolve anomalia si sa   atace in contencios   refuzul  Consiliul Concurentei   de existenta  al unui mercurial pe piata a  onorariilor   avocatiale.  

Si   MUNCA   IN AVOCATURA  TREBUIE SA  AIBE  TARIFE   PUBLICE   DE MINIME  /  MAXIME   IN ECONOMIA DE PIATA

   Toate profesiile  liberale( notarii executorii, etc )   au preturi si criterii de determinare a serviciilor, iar  avocaturii i  s-a interzis acest drept intr-o economie de  piata. Este anormal si de  aici pleaca  cele mai multe  dezechilibre  economice pe  piata  avocaturii   care duc  la  scaderea prestantei  si previzibilitatii economice  a  intergii  activitatii  a  profesiei.

 Principiile  automate  ale   colectarii  si   repartititiei   contributiilor avocatilor

          Fiind  o profesie liberala si independenta avocatii  trebuie in mod  obligatoriu sa fie protejati de  disputele interminabile de natura  colectivista  si  amestecul nepermis in viata profesionala  cu privire la contributiile si drepturile personale  la  pensie, acumulare si depozite cuvenite  fiecaruia individual, fara amestecul administrativ al organelor profesiei, restabilire imperioasa  a LEGALITATII  CAA care  trebuie facuta   strict  in conformitate  cu  legislatia in vigoare Directiva  2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale si Legea nr.411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat. 

          SOLUTIA  ESTE  SIMPLA !    

      Nu trebuie  “inventata apa  calda”   in materia  asigurarilor  de pensii private ale avocatilor   iar de  acum incolo  CAA  trebuie  interpelata   si fortata  prin toate  mijloacele  legale si de  catre  toate  autoritatile  statului  inclusiv  de  catre  cei 25.000  de  avocati in Congresul UNBR din 2015  si  chiar   de  catre Comisia  de juridica  abuzuri  din cadrul Parlamentului  Romaniei  intr-o ancheta parlamentara  in care  sa  se  ancheteze  fondul privat de pensii  si   de  ce  lucreaza  in acest  mod  empiric  si ilegal fara schema  autorizata,  fara contracte si respectarea principiilor minimale de prudenta financiara  si de informare a  asiguratilor,   desfiintand practic toate   drepturile  fundamnetale ale  avocatilor, scotandu-i  din profesie  si din  circuitul  judidic civil. Este inadmisibil in statul de  drept  si in econumia de  piata unde  drepturile  si libertatile  avocatilor  si libera  concurenta pe  piata avocaturii  este  garantata oriunde  in lumea  civilizata. Este insdmisibil se ne mai conduca  niste  functionari abuzivi care prin dispozitiile administrative   colectiviste  ne incalca  zilnic  drepturile profesionale si de  asigurari sociale.

  CAA   trebuie  fortata prin absolut toate  parghiile  legale  si democratice si chiar judiciare  sa  isi reseteze imediat mentalitatile colectiviste  si sa-si inlocuiasca   politicile  gresite  de  administrare  a  drepturilor profesionale  si de  asigurare ale  avocatilor, deoarece  nu mai poate  continua  cu acest  sistem primitiv  de asigurari marca  anilor  1960  de  exces  de acte si  birocratie   unde  chiar  se  confisca  contributiile asiguratilor  (incalcarea  art  8  si  art 1 la Protocolul nr 1 la Conventia EDO),  iar  avocatii sunt sicanati prin tot felul de incorsetari si  decizii  administrative de  natura colectivista bizare, unde  dupa  20, 40 de  ani de  contributii continue,  avocatul  este  supus umilintelor birocratice   suspendat  exclus din circuitul civil  sau  rramas  obligat sa  faca  tot  felul de hartiute si cereri ,   dovezi  cu adeverinte de contributie  si chitante,  intr-o procedura  halucinanta  luni de  zile pana se  stabileste  o amarata  de decizie   si drepturile de pensie , 

astfel incat  Casa  de  Asigurari a  Avocatilor   actuala  ca si fond de  pensii  private care lucreaza   cu o schema ilegala , arhaica, total  depasita  si NEAUTORIZATA  trebuie sa  reintre in legalitate   astfel  incat in lumina   respectarii drepturilor  avocatilor si legislatiei,   nu mai  are  decat  doua  sanse:

1.  Varianta   radicala –  Ori   se  desfiinteaza CAA   si  avocatii isi iau  de maine fondurile  de pensii  si migreaza personal  catre  asiguratorii de pensii private de pe piata iar  solutia  pentru  pensionarii aflati deja  in plata isi   vor  continua primirea pensiilor de la  aceste fonduri private in baza  transferului intregului patrimoniu catre o companie aleasa la  licitatie publica monitorizata de  autoritati si organele profesiei.

    2.Varinata normala –  Ori  CAA reseteaza  sistemul si il realiniaza la  legalitate  si in privinta  autorizarii schemei  fondului de pensii,   alegand una  dintre  cele  mai performante  scheme  de  fond  de  pensii si economisire pentru avocati utilizata la ora  actuala pe  piata libera de  marile  companii  titrate de sigurari  si incepe  sa lucreze cu ea in forma legala si autorizata   pe  baza  de  contracte  si conturi personale  automatizate cu asiguratii,  cu mentinerea actuala  a  intregului patrimoniu.

              Este  unica  solutie  de  crestere  exponentiala a  veniturilor, respectarea  drepturilor  si libertatilor profesionale si de asigurare si eliminarea definitiva  a  disputelor intre  avocati ca unii platesc  altii nu  sau asupra faptului ca unii  avocati primesc  pensii mai mari  si altii mai putin pe cale  administrativa.   Inseamna   pur  si  simpu o  resetare a  sistemului  CAA pe  baze moderne si alinierea lui la  sistemele performante care functioneaza pe  piata la ora  actuala.

                  Nu mai vorbim ca potrivit  performantelor  de  siguranta  si economisire in noua  arhitectura de  sistem   se pot  atrage  si alti asigurati  din alte  domenii  ceea  ce  ar  insemna  evident  o crestere financiara  a drepturilor  si facilitatilor  asiguratilor avocati  prin aceste instrumente  moderne de asigurare.

NOTA –   sistemul actual  CAA

 1. Situatia juridica  a sistemului financiar  al  A.A de incalcare  flagranta  a dreptului Uniunii Europene si legislatiei interne la  care nu s-a  aliniat  si refuza sa  se  supuna desfiintand protectia drepturilor  asiguratilor  si ordinea  de  drept  europeana garantata de instrumentele juridice obligatorii in materie  de pensii ocupationale administrate privat.

      Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,  României îi revine in fata  Consiliului Europei  obligatia  de a transpune direct  in dreptul intern  toate  directivele emise de Uniunea Europeană  la care  trebuia sa  se  alinieze,  inclusiv   pe acest aspect  al  schema de  fond  de pensii  a   Casei  de  Asigurari a  Avocatilor, aspect  care  atrage  insasio  responsabilitatea   ASF care  autoritate publica  nationala  nu putea  eluda  legea si  categorisi  defectuos   si ilegal   ca acest  fondul de pensii  ar avea vreo autonomie,  inexistenta in statul de  drept european,  ci dimpotriva,   intra  cel putin  din  2004  in atributiile  de  autorizare si  supraveghere a  acestui   fond  de pensii obligatoriu (pilon II ),  care este  un fond de pensii,   administrat privat.

  Pentru a se intelege gravitatea  construirii arhitecturale  au unui fond  de  pensii al CAA in lipsa  respectarii acestor dispozitii imperative   europene  trebuie precizat   ca  avocatii administratori ai  CAA  au uitat ca nu  pot invoca necunoasterea legilor deoarece      In Romania nu putea  exista asemenea  constructie  financiara ilegala  si obligatoria asmeneataore  fondului de pensii public,  deoarece nu exista  decat  un  singur  fond  public  de pensii administrat  de  stat,   iar  restul   tuturor celorlalte  tipuri de pensii   sunt  fonduri de  pensii  autorizate si  administrate privat si ca atare  CAA nu are niciun  fel de drept de asa-zisa  autonomie “privata”    de a deroga nici de la  legile  statului roman,  nici mai ales   de la   Directivele  si Regulamentele obligatorii si  prioritare in materie  de  institutie  financiara  de asigurari administrate privat.

            Casa de Aasigurari a Avocatilor centrala  cu toate cele  41 de  filiale judetente  prin  Statutul si Regulamentul  de factura a anilor 1950  contrar tuturor   standardelor europene  ale  drepturilor  si libertatilor  fundamentale ale  omului  incalca cel putin in materie d e asigurari de  pensii administrte privat toate principiile   Directiva 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale   si  normele interne de implementare a  Directivei 2003/41/CE   care  au fost  introduse in Romania  prin promulgarea Legii  nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat  si  Regulamentul  Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi    Regulamentul  Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, cu modificările şi completările ulterioare,   legislatie care se aplică, mutatis mutandis,  în cazul  tuturor  instrumentelor juridice bilaterale în domeniul securităţii/asigurărilor sociale la care România este parte.

        In toate  actele  si faptele  CAA  si barourilor  impotriva  avocatilor  asigurati obligatoriu la CAA  de la  care se smulg cu forta   si se  confisca  insasi  dreptul  la profesie si la propriul fond  de pensie indiferent de  contributiile prestate la care  se aplica penalitati la sume  de  banineincasate  prin ocolirea  codului de procedura  civila,   fara  contracte de asigurare,  fara titluri executorii  cu  incalcarea  dreptului la  viata privata si profesionala – art 8 la Conventia EDO  si art 41 din Constitutia Romaniei,  confiscarea dreptului la  subzistenta  al pretinsului debitor  la un serviciu  de asigurare de pensie,  administrat privat  cu  incalcarea  art 728-729 C.proc.civ  prin sanctiuni de  suspendare din profesie  potrivit art 28 lit c din Legea nr  51/1995,  acte administrative ilegale ce sunt acceptate ilegal  de instante  la  recomandarea UNBR  ca  direct executorii,  ca pedepse si  fara limita in timp,  in lipsa  unei  hotarari judecatoresti  – sine die, pana la … plata integrala a debitelor si penalitatilor,  chiar  in conditiile absurde ale  impiedicarii avocatilor sa-si  realizeze din  singura profesie la care   au fost obligati prin lege,   care prevede  chiar  incompatibilitati  de  desfasurare a unei alte  activitati  profesionale,    astfel incat  punerea in  situatia  de  a  fi  scos  din drepturi si din insasi  circuitul juridic  civil l a omului  avocat, ca  fiinta umana     de  a  realiza  venituri de subzistenta   si  obligarea  de a plati totusi asemena  sume enorme  cu penalitati care nu se opresc nici pe  perioada suspendarii,   nu constituie  decat grave ingerinte si infractiuni deosebit  de periculoase  impotriva   drepturilor avocatilor  si ordinii de  drept   europene,   savarsite  de  un   deciziile ilegale  ale  conducerii   unui sistem de pensii  administrate privat, care   sistem   in ordinea  europeana niciodata  nu poate  exista si  functiona in asemenea parametri  de ilegalitate  flagranta.

SITEMUL    ASIGURARILOR   NORMALE

 

 

    Principiile liberalismului si justetei  drepturilor conform regulilor  economiei de piata .                                                                                                                                   ( “Greierul  si furnica”- La Fontaine  )

 

              Avocatii  trebuie  sa  se preocupe  numai de  exercitarea  profesiei  si de  angajamentele  avocatiale    debitele  la  taxe  si  contributii sa  se  simplifice prin sistemuk stopajului la  sursa  prin viramente la incasarea onorariului  deoarece  CLIENTUL PLATESTE  ACESTE COTE SI IMPOZITE ADAUGATE LA  SERVICIU IAR  AVOCATUL RAMANE  CU NET-UL ONORARIULUI SAU  NEGOCIAT  si  FIXAT, astfel incat  rog  colegii avocati   sa inteleaga  ca   in urma  acestui avantaj  avocatul nu isi complica  birocratia   ci dimpotriva  si-o simplifica infint in zeci de  avantaje ulterioare la  finele  distribuirii banilor  si beneficiilor care se reintorc in favoarea  sa    deoarece la incasare,  are numai o  singura OBLIGATIE  CA  ACESTE  COTE PLATITE  DE  CLIENT  SA LE  VERSE  tot timpul  in termen de  recomandare  de  10 zile  la Trezorerie,   fara nicio alta  complicare a vietii sale  profesionale pentru ce oricum  de  regula  se  deplaseaza  sa  achite pentru chient , separat taxele  de  timbru,  asa  ca orice  opozitie la asemenea propunere este ridicola,  deoarece  eu sustina   ce plata prin stopajul la  sursa  este  singurul PILON   al   GARANTIEI   PROTECTIEI SALE  PROFESIONALE  SI SOCIALE, avocatul nemai avand  alte obligatii birocratice,  ci  doar  sa-si   faca  datoria de avocat  tintind  maximizarea  rezultatele muncii lor fara sa mai existe  dispute de natura  colectivita in profesie.

        Astfel  fiecare avocat va fi liber  concurent pe  piata  avocaturii pentru ca abia  acum va dispune  de  date certe economice  asupra  contributiilor sale varsate, putand  accesa oricand extrasul  contributiilor  si nivelul  drepturilor  cuvenite in sistemul de  asigurari.

         Niciun avocat nu va mai intra in disputa  cu alt  avocat asupra acestui domeniu care  tine  de  viata personala de  drepturi si obligatii pur  contractuale de  asigurari sociale si acumulari.

        Compania  CAA   va avea  o singura grija – sa   constate   cresterile  de venituri si sa administreze  cat mai  bine banii din sistem,     deoarece   veniturile  cresc prin intrarile  constante  de   banii  in conturi fara  sa mai fie  nevoie de politici si decizii administrative  de  colectare sanctiuni impotriva  avocatilor.

       Avocatii  performanti sunt si  raman performanti si la  contributii si drepturile cuvenite,   iar  cei  care  figureaza  decat  cu numele si nu muncesc efectiv, ori  putin,  nu vor primi nimic sau vor primi acel putin  potrivit contributiei sale.  VA EXISTA O SINGURA  SCHEMA DE PENSII – un  PROGRAM INFORMATIC care va  calcula drepturile in sistemul CAA, astfel incat orice disputa  cu privire la  contributii  si drepturi intre  membrii asigurati  este exclusa.

Cine munceste mult,  castiga mult, iar  prin  viramentele  automate  contribuie mult catre CAA primeste maximum la pensie,   iar ce  depaseste   plafoanele  schemei  fondului contractual a contributiei personale se distribuie automat pe contul sau  economisire in conformitate cu schemele  automate  de  asigurari de  pensii moderne  potrivit   Directivei  2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale si Legii Nr.411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat , reglementari care dau drepturi la  proprietatea  fondului personal al banilor din contributii, depozite de  acumulari si alte  beneficii proportional cu nivelul  varsamintelor  si   interzic  confiscarea banilor si drepturilor asiguratilor .

 Concluzie :  trebuie sa  se inteleaga   ca:

– Avocatii asigurati care  muncesc  mult,  castiga mult  si neplafonat in sus tot felul  de  scheme de  drepturi personale  la pensie si  depozite  de economisire  si asigurari de  viata,    care sunt  si raman proprietatea  asiguratului,  fara nicio legatura  sau amestec  cu ceilalti contributori,  in consideratia exclusiva a contractului  de  asigurare  si economisire  si potrivit   contributiei personale din evidenta contabila  automatizata a viramentelor personale.

-Cine nu munceste si nu vireaza bani in  sistem, nu primeste nimic ca drepturi la pensie,  potrivit evidentei contabile. Nu exista  varsaminte, nu exista drepturi la pensie ! Daca  este  greiere,  greiere sa  ramana !

-Cine   munceste putin, putin primeste, potrivit evidentei contabile.

DE  ACUM INCOLO  CINE MUNCESTE  SI  CONTRIBUIE,   CONTRIBUIE PENTRU EL,  NU PENTRU ALTII !

      Eliminarea  egalitarismului  si practicilor mafiote de fraudare inclusiv  a  parghiilor administrative de deformare a drepturilor cuvenite la pensie:

   AVOCATII  TREBUIE  SA  INTELEAGA   CA REGULILE MONETARE,  LIBERALISMUL  SI MODERNITATEA ACESTOR  SISTEME  DE  ASIGURARI  RESPECTA  SI PRINCIPIUL  SOLIDARITATII IN MOMENTUL IN CARE  BANII  DIN SISTEM  PERMIT  AVANTAJE  CA  SCADEREA PRIMELOR  SI LIMITELOR  DE  COTIZARE  SI SE POATE AJUNGE LA  CRESTEREA  AJUTOARELOR DE SOLIDARITATE PENTRU  ALTE  SITUATII.

Practic se  elimina  comunismul din profesie cu toate viciile sale  administrativ-birocratice.

          Dar   cel mai important  lucru este ca  avocatul care nu lucreaza si nu contribuie, practic  nu poate avea pretentia  la  aceste  drepturi  de  asigurari sociale, daca contractul si contul sau de  asigurari nu are contributie la  sistem,  fiind  ca  si  o auto suspendare tacita in sistem,  iar pe  de alta parte  nici nu este obligat  sa  plateasca niciun  fel  contributii si taxe pentru existenta  sa  in UNBR, la  fel  cum  nici impozitul de  16%  pe  venit nu este obligat sa plateasca daca nu  realizeaza venituri .

          Este un JUST  ECHILIBRU  de legalitate si de  protectie  biunivoca intre asigurati si sistem, adica o reala  protectie   atat  a  drepturilor  si  libertatilor  cetatenesti si profesionale  cat  si ale celorlalti asigurati si  intregului sistem  CAA.

           In acest fel  mijloacele moderne automatizate de evidenta contabila  din sistemul de  asigurari  determina  automat existenta  sau inexistenta drepturilor  asiguratilor, fara  ca  Barourile, UNBR  si  CAA sa mai supravegheze colectarea veniturilor, ci are  doar  

         Principiul stopajului la sursa – unica  solutie viabila  la toate prestarile de  servicii  in toate tarile civilizate, o practica curenta a profesiilor liberale – existnta in aconomia de piata  a unor  tarife minimale si maximale dar si obligatia prin lege,  ca prestatorul  sa le calculeze, sa le retina si vireze distinct pentru fiecare serviciu in parte, la contributia catre profesie  si  impozitele catre stat.

         (Nota: intotdeauna cand s-au impus taxe forfetare, masura s-a dovedit anti-economica deoarece duce la scaderea colectarii si chiar la falimentarea si disparitia surselor colectarii.)

        Pretul serviciului avocatial trebuie sa existe, sa fie negociabil si determinabil cu respectarea liberei concurente pe piata.  Pretul  serviciului are un adaos, o catime procentuala cu destinatia  varsarii prin stopaj la sursa,  fiind suportat intotdeauna  de catre consumatorii de bunuri si servicii.

 1.  Plata  la trezorerie prin foaie de  varsamant   la  incasarea pretului  si viramentul instantaneu  a sumelor divizate  catre Fisc si Barou –UNBR / filiala CAA in termen de 10 zile  )a cotelor profesiei  si impozitului  (10% + 16%)  in contul de legatura nominal al avocatului unde  se  contabilizeaza  automat de fiecare data sumele varsate  si emite chitante cu doua seturi de coduri de bare detasabile.
 2. Banii ajung instantaneu in conturile de destinatie 16% Fisc-cont plati pe rubrica contabila plati impozit avocatul in cauza si respectiv  cei  10% la organele profesiei ( 0,5 % UNBR,1% Barou, 8,5% CAA filiala si CAA centrala ).
 3. Sistemul CAA si respectiv filiala CAA –  primeste  banii divizati care  se contabilizeaza instantaneu intr-un program informatic  care tine  si actualizeaza  evidenta   individuala pentru toate  contributiile si   drepturile avocatului aasigurat. Sistemul informatic  poate fi interogat  si printa un extras de cont al avocatului numai  de catre  titular   sau  de catre  functionarul CAA desemnat  chiar si prin internet in baza unei parole personale care lasa amprenta vizuala  de  cont accesat  de  fiecare data ora  cu explicatia  calitatii  celui care interogheaza  contul personal de evidenta.
 4. Banii intra  in  sistem prin trezoerie  unde  se  divizeaza  automat conform datelor de varsamant de  unde circula  contabil  direct catre  destinatari intru-un sistem  automat in care nu are  acces la  datele de  cont contabil decat avocatul asigurat si functionarul companiei  CAA – agentul de  asigurari al Baroului la care a apelat 
 5. Intreg sistemul va fi actualizat instantaneu pe orice operatiune,  ori de cate ori intra sume in  programul informatic contabil si rubrica  de evidenta pe numele avocatului asigurat.
 6. ATENTIE ! Trebuie sa  se  faca  viramentele  numai prin   TREZORERIA  STATULUI  intrucat  este  cea mai  SIGURA “BANCA” in statul de  drept  si  de   ACEEA  TREBUIE FOLOSITA  DOAR  CA  SISTEM DE  COMUNICARE   FINANCIARA PENTRU  INTRARI,   PENTRU CA ARE  GHISEE  SI FILIALE  in toate localitatile , ceea ce  FACILITEAZA DEPUNERILE   In plus   BANII  CONTRIBUTIILOR  AJUNG  INSTANTANEU  IN CONTRURILE CAA/ BAROU/ UNBR  . Acesta  este principiul. Trezoreria nu are  control asupra banilor  si  conturilor nu-I poate  popri, confisca,  ci  numai asigura transmiterea  acestor valori direct la beneficiari,   in virtutea unor eventuale comisioane de operatiuni .
 7. SISTEMUL ESTE USOR DE PUS LA  PUNCT DATORITA  SIMPLITATII  SALE  TEHNICE  SI  INFORMATIONALE   si   PRIN STABILIREA IN LEGE A  ACESTOR OPERATIUNI  SI INCHEIEREA UNOR PROTOCOALE INTRE  UNBR  SI MINISTERUL FINANTELOR.

 

 INTERESUL PUBLIC ESTE MAJOR  intrucat   CRESTE SI COLECTAREA  CONSTANTA  A  IMPOZITELOR LA  BUGETUL STATULUI   si  CRESC  mai ales   COLECTARILE LA  CONTRIBUTIILE PROFESIEI.

    Scade  evaziunea fiscala  dar  si evaziunea  la  contributiile profesiei,    fara  a pune presiuni pe aactivitatea  avocatilor.  Un interes public  de  echilibru si corectitudine  fara parghii birocratice  cu beneficii pentru toti.

    DISPARE  FENOMENUL  AVOCATURII  PARALELE   intrucat ramane  fara obiect,  piata  avocaturii  creste   si  ramane libera  concurentei   fara constrangerile administrative  de mentinere  a unui grup restrans de avocati care  se tem de  concurenta in profesie.  

   PRINCIPUL STOPAJULUI LA  SURSA  cu cel  legarii  varsamintelor impozitului concomitent cu contributiile la  fiecare incasare indiferent  de nivelul  ei  asigura   independenta   profesionala si protectia  avocatului  impotriva oricaror  altor  abuzuri si incalcari  administrative ale  drepturilor  sale ca om  si ca  avocat,  de oriunde  ar veni, indiferent ca  din partea profesiei sau mai ales  din partea procedurilor   autoritatilor fiscale, care  stim ca din cauza   birocratiei  si multitudinii  modificarilor  procedurilor  fiscale duc constant  la  abuzuri  si pretentii  de  impozite anticipate, pun penalitati  si alte  controale  absurde, in  timp   ce prin stopajul la  sursa  se  elinina  orice  riscuri  prin  dovada   electronica   de  achitare inclusiv  a fluturasilor detasabili  cu codurile  de  bare  de la  cotorul chitantelor primite la achitarea viramentelor in trezorerie care se ataseaza  pe delegatii si  in registrul  contabil al   avocatului ,  controale   care   se  simplifica  la  o simpla  scanare a fluturasilor din registrul jurnal  care in comparatie cu cifra incasarilor din registru asigura un bilant   de o corectitudine indiscutabila    ceea  ce instituie, practic  o  prezumtie aproape  absoluta de achitare a taxelor si impozitelor .

            AVOCATII   TREBUIE  SA INTELEAGA   CA  ESTE  SINGURA  SANSA   DE  ASIGURARE  A  INDEPENDENTEI ABSOLUTE FINANCIARE  SI ADMINISTRATIVE  IN SOCIETATE .

 

VICII GRAVE ale FONDULUI PRIVAT de PENSII al AVOCATILOR

EXEMPLU de SCHEME de FONDURI AUTORIZATE de PENSII PRIVATE    cu respectarea

 • Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale
 • Legii Nr.411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
 •     in comparatie  cu
 •  sistemul  privat  al  Casei de Asigurari  a Avocatilor  (CAA)

    OUG 221/2000 si Legea 452/2011 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, Regulamentul CAA/2012,  Statutul CAA

Infractiuni  prevazute  de  Legea 411/2004- Art. 145 alin. 2 lit. a, c, d, si alin 2 Legea 411/2004 –utilizarea contributiei la fondul de pensii în alte scopuri; administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private; administrarea unui fond de pensii neautorizat!

COMPARATIA   CAA    CU  ALTE   SISTEME CARE RESPECTA Directiva  2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale si Legea  Nr.411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat .

Am luat  ca  exemplu    absolut aleator  doar  doua    scheme  de  sigurari   de la   doua  companii de  asigurari de pe  piata, pentru  a   distinge  si convinge  toti colegii avocati dispretul fata de noi, ilegalitatile  si   inselaciunile  CAA fata de  banii pe  care ii incaseaza  cu forta  si cu metodele  feudale de  excluderi si penalitati  din profesie    si nu ofera nimic in schimb nici contract   nici informatii obligatorii asupra drepturilor ,  nici   dupa  iesirea la  pensie  si nici in timpul contributiilor.  Asta  este  caz  de puscarie  in statul de  drept in Uniunea Europeana .  Sa se  duca dracu din CAA  cu punctele lor  de pensie si cu incompetentele lor  administrative proletcultiste  unde in statul de  drept  european  sunt  infractiuni  grave, nu doar  simple  fapte  de   prostie  si practici mafiote primitive  de inselaciune   in materie de  asigurari.

Oamenii platesc bani  si in consecinta  bani  trebuie  sa primeasca   sub  forma de pensii si alte facilitati de depozite si asigurari de viata.  Nu puncte  si minciuni comuniste imbracate in birocratie excesiva.

VA  ROG  SA  VA  DEPLASATI LA ORICARE   COMPANIE  DE  ASIGURARI  INTALNITA IN CALE  din toata  TARA   SI SA  CULEGETI ACEST  TIP DE  CONTRACTE  CU SCHEME DE ASIGURARI  CARE  COMPANII  VA  OFERA  DE LA INCEPUT  SERVICII  MODERNE PREVIZIBILE  ASA  CUM  SUNT ORGANIZATE IN TOATA LUMEA  CIVILIZATA !

IATA CELE  DOUA  EXEMPLE-

 1. SISTEMUL COMPANIEI ,,AEGON”

– CONTRACT PE O PERIOADA DE 15 ani,20 ani si 30 ani.

            contributie lunara minima- 135 ron

            contributie lunara maxima- 500 ron

Retragere fond inainte de expirarea termenului :-fondul existent  poate fi retras integral dupa 3 ani.

Dobanda garantata pe primi 7 ani  de 3,2%  plus  participare la profit (ex. 2,5%) pe an.

Calcul:

3,2%+2,5%= 5,7%/an

 135 ron x 12 luni =1620 ron + 92,34 ron(5.7%)= 1712,34 ron / an

Beneficiarii contractului(fondului) in caz de deces al titularului:

Cei alesi de titular la data incheierii contractului ce pot fi schimbati pe toata durata contractului prin act aditional la contract.

CALCULUL :

 1. a) 135 ron x12 luni x 15 ani = 39.790 ron
 2. b) 500 ron x 12 luni x 15ani = 90.000 ron

Modalitate plata pensie :

 1. a) -in 5 ani cate 663 ron/luna

   – in 10 ani cate 332 ron/luna

    – tot fondul odata (39.790 ron)

 1. b) -in 5 ani cate 500 ron/luna

   – in 10 ani cate 750 ron/luna

    – tot fondul odata (90.000 ron)

            Sistemul acorda gratuit doua tipuri de asigurare de viata in suma de  20.000 ron si 100.000 ron.

            Beneficiarul poate depune in acest fond si alte sume (denumite sume suplimentare),sume ce pot fi retrase oricand pe perioada contractului.

 

 1. SISTEMUL COMPANIEI ,,METROPOLITAN LIFE”

                              (METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY)

 – CONTRACT PE O PERIOADA DE 15 ani, 20 ani si 30 ani.

            contributie lunara minima- 90 ron/luna

            contributie lunara medie- 135 ron/luna

            contributie lunara maxima- 180 ron/luna

Retragere fond inainte de expirarea termenului :

            -fondul poate fi retras dupa 3 ani gradual in procente.

Cota lunara(prima de asigurare) creste anual cu 3%: ex. 180 ron/luna +3%= 185,4 ron/luna(in al doilea an).

Beneficiarii contractului(fondului) in caz de deces al titularului

Cei alesi de titular la data incheierii  contractului si pot fi schimbati pe toata durata contractului prin act aditional la contract.

CALCULUL PLATII:

 1. a) 90 ron x12 luni x 20 ani = 25.241 ron
 2. b) 135 ron x12 luni x 20 ani = 38.293 ron
 3. c) 180 ron x 12 luni x 20 ani = 51.344 ron

Modalitate plata pensie :

 1. a) -in 5 ani cate 420,68 ron/luna

   – in 10 ani cate 210,34 ron/luna

    – tot fondul odata (25.241 ron)

 2. b) -in 5 ani cate 638,21 ron/luna

   – in 10 ani cate 319,10 ron/luna

    – tot fondul odata (38.293 ron)

c)- -in 5 ani cate 855,73ron/luna

   – in 10 ani cate 427,86 ron/luna

    – tot fondul odata (51.344 ron)

La sfarsitul contractului se adauga la plata un bonus de 10% din totalul sumei de plata.

 1. 51.344 ron + 5.134 ron(10%)= 56.478 ron

         Sistemul acorda gratuit asigurare de viata iar despagubirea este de trei ori valoarea contractului.

ex:

 1. a) 3 x 25.241 ron = 75.723 ron
 2. b) 3 x 38.293 ron = 114.879 ron
 3. c) 3 x 51.344 ron = 154.032 ron

         Pe langa sumele minime,medii sau maxime (orientative) clientul stabileste cu ce suma doreste sa contribuie la fondul personal de pensii, neexistand o limita de suma in acest sens.

 

 ASPECTE  COMPARATE   cu sistemul CAA

 1.Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale   impune statelor membre, astfel cum reiese din considerentele (7) si (20) ale acesteia, obligarea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale stabilite pe teritoriul lor sa indeplineasca diferite norme minime prudentiale privind activitatile lor si conditiile de functionare pentru a garanta un nivel de securitate ridicat pentru viitorii pensionari care trebuie sa isi primeasca pensiile.

2. Legea 411/2004  privind fondurile de pensii administrate privat   a fost adoptata si modificata in sensul transpunerii in dreptul intern al Directivei 2003/41/CEcare  cuprinde in expunerea de motive ale adoptarii sale: scopul de a asigura un mecanism functional prin care se pot oferi  participantilor si beneficiarilor pensii „obligatorii” administrate privat, pentru a crea o coerenta in termenii si expresiile folosite in celelalte doua legi care instituie componenta sistemului de pensii administrate privat, precum si pentru eliminarea acelor dispozitii cu caracter discriminatoriu in perspectiva respectarii si transpunerii acquis-ului comunitar.

 Citez :   informatie de notorietate publica:

 Intrucat in Directiva nu a fost transpusa si in legea speciala a CAA, singura transpunere regasindu-se in Legea 411/2004 inseamna ca aceasta din urma este cadrul legislativ general pentru astfel de activitati, normele speciale completandu-se cu aceasta.

    Astfel, pentru a putea supraveghea activitatea fondurilor de pensii private si pentru a proteja persoanele ce sunt obligate a adera la astfel de fonduri s-au instituit o serie de reguli stricte cu privire la modul de gestionare a fondurilor, cu privire la modul de verificare a acestora cat si cu privire la obligatiile de informare a asiguratilor.

CAA opereaza pe un principiu de ocultism excesiv, neexistand  contracte de  asigurare cu asiguratii   totul rezumandu-se  la aplicarea OUG 211/2000  si Regulamentului CAA nici un fel de raport al activitatii acestei Case de Asigurari, de justificare a investitiilor facute si a modului de gestionare a fondului. Toate acestea in conditiile in care toti membrii UNBR sunt obligati prin lege sa adere si sa contribuie la acest fond de pensii, neavand posibilitatea de a alege un alt fond de pensii privat sau aderarea la fondul public de pensii. Aratam ca sanctiunea potrivit legii pentru refuzul de a contribui la acest fond este chiar excluderea din profesie !  Aceasta institutie nu poate exista fara exercitarea nici unui control asupra activitatii sale. In speta de fata se observa ca legiuitorul, atat comunitar cat si national a prevazut posibilitatea existentei unei astfel de situatii si a reglementat un cadru general pentru modul de desfasurarea a activitatii acestor tip de institutii. Avand in vedere ca legea speciala a CAAv nu dispune cu privire la modul de gestionare a fondului decat in termeni foarte generali, se aplica norma generala care prevede in mod expres investitiile ce nu pot fi facute cu astfel de fonduri.

De altfel ratiunea interzicerii investitiilor in bunuri imobile iese cu usurinta la iveala. Se pot observa cu ochiul liber, fara investigatii de mare profunzime trei mari probleme a acestei investitii:

-aceasta investitie este una de risc major (suportat de catre asigurati, contrar intereselor acestora), de natura speculativa – este o activitate comerciala ce necesita o investitie majora initiala care se amotizeaza intr-un timp foarte indelungat si care poate cu usurinta sa genereze pierderi mai mari decat investitia initiala;

-investitia imobilizeaza o suma uriasa de bani de care dispunea fondul de asigurari, suma de bani de care va fi imposibil sa se dispuna in mod rapid in cazul in care va fi nevoie;

prin simpla analiza a site-ului ANAF cu privire la activitate fiscala a Complexului Balnear si de Recuperare CAA SRL – profitul generat de aceasta firma este considerabil mai mic decat chiar dobanda ce s-ar fi obtinut prin depunerea sumei investite la banca “           

                                                                   ( Sursa  LUJU.ro )

 Infractiuni  prevazute  de  Legea 411/2004- Art. 145 alin. 2 lit. a, c, d, si alin 2 Legea 411/2004 -utilizarea contributiei la fondul de pensii în alte scopuri; administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private; administrarea unui fond de pensii neautorizat!

Tot art. 145 descrie  faptele ce constituie infractiune de gestionarea acestor fonduri de pensii in alt scop i:

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani:

 1. a) fapta de a utiliza contributia la fondul de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;

 „Se observa doar dintr-o verificare preliminara a situatiei de fapt activitatea suspecta a Casei de Asigurari a Avocatilor ce nu publica si nu comunica in nici o forma asiguratilor planul de investitii anual al institutiei, bugetul acesteia si implicit cheltuielile efectuate de catre aceasta.

Nu exista niciun fel  Autorizare  schema  si fond  de pensii, totul este  conceput dupa ureche si nu exista vreo forma  de  previzibilitate a legii  si contributiilor  pentru asigurati.  Nici una dintre aceste institutii, nu a publicat acest program de investitii. Singura informatie ce poate fi gasita pe site-ul UNBR cu privire la acest imobil este hotararea nr. 5 a UNBR privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii si asigurari sociale pentru avocati prin care se aproba acordarea sumei de 900.000 de lei pentru complexul balnear si de recuperare ”Corpore Sano” din localitatea Techirghiol, Jud. Constanta.  Aceeasi hotarare cuprinde decizia de a respinge alocarea sumei de 800.000lei pentru investitia ”Hotel Poiana Brasov”, investitie asupra careia nu mai exista nici o alta referire publica si care acorda indicii clare ca mai exista si alte investitii imobiliare al CAAv cat si probabil alte investitii interzise prin lege.

Faptul ca gestionarea fondurilor CAAv se face absolut defectuos reiese si din comunicatele contradictorii pe care aceasta institutie le face. Se observa ca pe site-ul CAAv toate statisticile si graficele cu privire la proportia contributii – cheltuieli cu acordarea pensiilor si asigurarilor sociale indica o covarsitoare diferenta intre veniturile CAAv si obligatiile de plata, in sensul ca la acest moment contribuabili activi reprezinta o proportie de 92%. in consecinta fondul de pensii este suficient alimentat pentru a-si indeplini atat obligatiile de plata catre asigurati cat si pentru a-si constitui rezerve pentru obligatiile viitoare ale acestui fond. Totusi CAAv publica in 2014 Hotararea 857/2013 a Consiliului UNBR de marire a cotei de contributie la sistemul CAA incepand cu ianuarie 2014 (in considerentele acestei hotarari fiind folosita sintagma avand in vedere situatia financiara actuala a CAAv). Situatia financiara actuala a CAAv ar trebui sa fie impecabila la aceasta data si perfect functionala daca fondurile acesteia sunt folosite doar in scopurile permise de lege si gestionate cu buna-credinta de catre cei cu putere decizionala asupra acestuia, repsectiv membrii Consiliului de Adminsitratie CAAv si membrii Consiliului UNBR.”

                                                                                                                   Sursa: citat din LUJU.ro

http://www.luju.ro/avocati/barouri/controlati-fondul-de-pensii-al-avocatilor-un-grup-de-avocati-sesizeaza-congresul-unbr-ca-potrivit-legii-411-2004-fondurile-de-pensii-nu-pot-face-investitii-imobiliare-cu-referiri-la-hotelul-din-techirghiol-in-care-casa-de-asigurari-a-avocatilor-a-investit

 DREPT  CONCLUZIE  

Se poate remarca  aceasta  incalcare sistematica a dreptului Uniunii Europene anume a Directivei 2003/41/CE privind fondurile private de pensii care a fost transpusa in dreptul intern prin Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, Directiva si Lege interna de la care CAA  fiind totusi   o institutie  financiara privata de pensii  (nu este un fond public de pensii) , iata   ca se sustrage sub pretextul unei autonomii seculare incercand cand sa se asemene cu fondul public de pensii ca metode de colectare a banilor,  cand ca o entitate privata care face ce vrea ea cu banii de pensii a avocatilor, dar in mod clar sesizand  AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private (ASF-CSPP)  ne-au confirmat ca nu au niciun fel de control asupra CAA, ceea ce este din nou dovada grava a ilegalitatilor acestui fon de pensii dar mai ales a autoritatilor statului care sunt obligate sa transpuna autorizarea si supravegherea acestei scheme si fond de pensii private, UNBR si CAA nefiind mai presus de legile Romaniei si Uniunii Europene.

   Ori –  Cea mai buna  metoda  de plata a oricaror cote de contributii la veniturile profesiei este cea cu retinere la sursa in momentul incasarii asa cum eu am propus in Proiectul de Lege Tarifara avocatiala de modificare a dispozitiilor art 3 din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat in Romania elaborat in 2014

    Stopajul la sursa este singura solutie tehnica viabila care se practica in mod curent in toate tarile civilizate pentru  prestarile de  servicii  profesiile liberale care au in acest scop tarife minimale si maximale dar si obligatia prin lege sa le calculeze, sa le retina si sa le vireze distinct pentru fiecare serviciu in parte, la contributia catre profesie la impozitele catre stat etc.

    Pretul serviciului avocatial trebuie sa  fie negociabil, sa fie unitar si determinat,  avand  adaugate  toate procentele impozitului si contributiilor  destinate varsarii prin stopaj la sursa,  fiind suportate de catre consumatorii de bunuri si servicii.

    Viramentele cotelor trebuie facute odata cu incasarea pretului serviciului, astfel incat vor creste si veniturile la UNBR/CAA .

  Insa nici acest lucru minimal nu a fost inteles in Romania.

    ESENTIALUL este ca aceste metode primitive de “culegere” a contributiilor la profesia de avocat  trebuie sa dispara definitiv  din Romania  stadului de  drept  care  se  supune  prioritatii  DREPTURLUI UNIUNII EUROPENE ,   pentru ca  metodele pretins  autonome ale  UNBR de taxe mafiote de protectie pe accesul la  munca si profesie   si   tot  felul de  interziceri si executari de  drepturi cu incalcarea dereptului la  subzistenta    sunt  inadmisibile in statul de  drept, indiferent ca  autoritatile  se  fac  ca nu vad  asemenea ilegalitati flagrante,       plus ca banii colectati sunt administrati la  fel de mafiot,   fara transparenta  si control  din partea  asiguratilor  si organismelor  statului care  trebuie sa  se  asigure impotriva fraudelor  si  caderii  fondului de pensii.

 © Av. Anghelus Ion Gabriel   Tel   0721736034

 va urma

                                                                  Av. Anghelus Ion Gabriel

preluare

http://www.coltuc.ro/blog/avocatura-vazuta-de-avocat-toma-dragomir/

http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/document-incendiar-baronii-din-avocatura-un-rechizitoriu-la-adresa-coruptiei-si-putregaiului-din-barou-si-case-de-avocati-171757

……………………………………………………………………………………………………………..

Realitatile deviantelor  baronilor   avocaturii   romane

 de legiure si administrarea  frauduloasa  a sistemului U.N.B.R. / C.A.A.  in  contradictie flagranta cu  Legile nationale  si  Dreptul  Uniunii  Europene

 

               Dupa anii  1990,   ivindu-se  zorii libertatii si democratiei,  de  dupa  ani grei de  restrangeri  dar  si de privilegii ale  organizarii  etatiste si  colectiviste a  avocaturii in Romania potrivit  BCAJ ( Birourilor  Colective de  Asistenta Juridica)  avocatii  de  atunci  aflati  prin forta imprejurarilor in  fruntea profesiei  au decretat in sinea lor, in mici colective de  aglutinare a  gandirii zorilor noului sistem,   sa determine   total schimbarea  destinelor   profesiei, sa  o  privatizeze dupa  asemanarea  si chipul dorintelor  lor  de  atunci  lor  insistand  cu aroganta   sa o scoata definitiv  din  domeniul  de proprietate publica  ca institutie si in sepecial  de sub  controlul Ministerului Justitiei  tocmai ca  sa nu mai depinda  de  tot felul  de functionari de stat  care  sa  le  faca  regulile.  Doreau  sa-si   faca propriile  reguli,   sa   fie direct proprii lor  sefi,    intr-o organizare  total privata si cat se poate de  autonoma  asemanatoare  traditiei interbelice  a liberalismului profesiei.

             Dupa o preluare empirica a capitole intregi  din legislatia si  traditia  interbelica care  functiona in alt  context economic si social,   peste   care  au grefat,  in graba   cateva principii moderne ale  legislatiei  internationale,  au decis conditiile  de  aglutinare  a  noului orizont de  organizare  legala  a profesiei de  avocat in  Romania.

         Numai ca,  in elanul mentalitatilor  comuniste  de care  tocmai incercau  sa  se  dezbare  a rezultat inca   de la  inceput,  tot un sistem colectivist  dupa asemanarea  si chipul lor,  care respira  un aer insuficient  de privatizare  si  libertate numai in privinta drepturilor avocatului de a lucra  direct si independent cu materialul clientului fara amestecul profesiei in treburile interne ale  angajamentului avocatului.   Mai tarziu organele  profesiei nemultumite de refuzul avocatilor de  a  asculta  directivele colectiviste ale conducerii,  au trecut  din reflex din nou la  centralism si   tot  felul  de  incercari de  control  si restrangeri de  drepturi ale  avocatilor,  desi tocmai ramase dechis drumul implacabil  la  libera  concurenta pe  piata  si independenta totala  a  avocatilor in  propriile  cabinete si societati de  avocatura fapt care   nu mai  permite  nicio ingerinta  a organelor profesiei in viata economica  si profesionala  a avocatilor ori in  firmele de  avocatura,  conform regulilor internationale   si jurisprudentei CEDO  neexistand parghii juridice si  niciun fel de  raporturi de  prepusenie intre  avocati  si  structurile profesiei.  Singurul resort  ramas  de utilizat  a  ramas “ciomagul proletcultist  al controlului ” disciplinar  al unor presupuse abateri posibile si neclar reglementate  de la deontologia si eventual  de la  legile penale care dor ele  pot atrage pentru fapte  vinovatie grava  si hotarari judecatoresti penale definitive  si irevocabile de condamnare penala anumite  sanctiuni disciplinare mergand  pana excluderea  din profesie.         

        Observand  traiectoria profesiei  in ultimi  25  de  ani se  poate decela  ca prin inventarea unor  instrumente normative de control   excesiv  cu caracter intern,  conducerea profesiei  si-a impus din nou intentiile de a mentine artificial   pe piata un corp profesional  cat se poate de  restrans,  cu doar o mica  exceptie  de  relaxare,  referitoare la manevra  interesata de  aducere a  tinerilor  in profesie in perioada  1994 -2009,  interesul fiind devoalat   doar de necesitatea logica  de  a creste un timp o masa mai larga  de cotizanti   contributori la veniturile  structurilor  profesiei, pentru ca sa se  alimenteze financiar sistemul,   dupa care au stopat pana la reducerea totala a  accesului in profesie,   chiar  din  frica cresterii   concurentei si calitatii  tinerilor care instinctiv  sunt inclinati catre  metode  de lucru net  superioare marchet-ing, management,  internet si care  deschid noi piete de servicii avocatiale prin metode de lucru nuantate  care incep sa  lase  in urma,  pas cu pas  generatiile  de  avocati crescuti in comunism  si care in fata acestor avalanse  informationale  si de  energii profesionale  cauta o defensiva  de aparare a propriilor  privilegii  inventand reguli impotriva  liberei  concurente si  publicitatatii muncii avocatilor, mergand prin  sanctiuni si restrangeri de  drepturi profesionale  pana la  scoatere a avocatilor  din profesie pentru motive de nesupunere  si  taxe, contributii neachitate la stapanirea profesiei,   pretinzandu-se  ca astea  sunt  regulile primitive de 150 de ani de profesie in care daca  nu esti agreat –recomandat ori nu treci de tot felul de  examane cat mai  greu   de   trecut, chiar daca  ai fost magistrat, nu poti  sa  exerciti profesia de  avocat si  nu ai ce cauta in profesie  creand  tot felul de bariere  in calea legitimitatii  profesionistilor de  a exercita profesia sub justificarea  ca  deja  ar fi  prea multi avocati  in tara, desi   ai acesta  este  un mare neadevar, deoarece  piata permite in Romania peste 1 milion de avocati,  (cam 0,5% din populatia tarii)   ceea  ce  este o cifra realista  pentru numarul de  avocati ca si  prestatori de  servicii juridice in aceasta profesie  liberala de  nivelul   Romaniei, chiar  si in conditii de  criza  economica unde numai libera  concurenta de piata  poate  regla nivelul numeric al avocatilor fata de  cresterea calitatii serviciilor  si  o  modelare  mai buna  a pretului serviciilor avocatiale  in interesul justitiabililor.

       Fosta generatie conducatoare de  avocati  impregnati de comunism  invoca  in  de  frica  concurentei  tot felul de reguli  gresite,  edictate  doar in interesul conservarii privilegiilor lor  si drept dovada stau  rezultatele conducerii si deciziilor luate  care demonstreaza  ca nu au reusit  decat sa  incropeasca un sistem empiric  de reguli  de  culegere a  taxelor si contributiilor profesiei  prin ocolirea  codului   de  procedura civila,   fapte discretionare  ne  neconoastere a legilor  aplicabile, si care   descriu comportamentul anarhic al baronilor avocaturii   in statul de  drept,   care practic  au inceput  sa  se  creada  proprietarii vreunui eventual club privat profesional, cu pretentii de pseudo elite aristocratice profesionale, uitand  mai bine de  25 de ani  ca profesia de  avocat nu a fost, nu este  si nu poate fi proprietatea  exclusiva a conducerii profesiei,  precum  nici  destinele  si viata privata  a  avocatilor, nici piata  avocaturii,   nici cheltuirea  baniilor  colectati cu forta de la  avocati    nu  pot  fi  doar apanajul  unui grup  restrans de indivizi  care sa   faca  ce  vor,  cand  vor,   sub aparentele unei pesudo democratii  decizionale  folosind drept scut pretentia unei autonomii  a breslei in ordinea de  drept europeana.

       Fara intelegerea profunda a greselilor profesiei nu pot  fi analizate dupa 25 de  ani  deviantele  sistemului avocaturii  fiind  necesara prezentarea   fotografica a  unor grave greseli istorice  si  faptele  conducerilor succesive ale profesiei de  avocat  care dintr-un inceput  au fost  foarte bine  zugravite de catre judecatorul Cristi Danilet (membru CSM)  intr-un celebru “ Primul  Raport  Independent pe  Justitie”   din  14 septembrie  2006,   unde in Capitolul 5 – “Profesia de  avocat” descria pe larg anumite  aspecte care pot  fi  vizualizate in intregime   aici:

http://cristidanilet.ro/continut/carti-monografii/2006-raport-justitie/90-profesia-de-avocat-

Extragem pe  scurt cateva  concluzii  deosebit  de  relevante  ale Raportului,  exprimate  de catre   judecatorul Cristi Danilet in anul  2006  :

“Profesia de avocat a cunoscut evoluţii spectaculoase şi surprinzătoare în ultimii 16 ani. Pretenţia liderilor profesiei de a recupera şi continua tradiţia antebelică a fost contrazisă de realitatea evenimentelor şi a reglementărilor post-revoluţionare, care au transformat avocatura românească într-un produs hibrid, marcat de toate tarele mai noi şi mai vechi ale societăţii româneşti.

1. Puţină istorie recentă

     Ca mai toate instituţiile României postdecembriste, între anii 1990-1995 şi avocatura a parcurs o perioadă de haiducie, în care cine a putut a profitat din plin de puţinătatea reglementărilor în materie.

    Decretul lege nr. 90 din 28/02/1990 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in România a permis emanciparea avocaturii de sub tutela Ministerului Justiţiei, reglementând-o simplist ca funcţionând în baza principiului autonomiei profesiei. Cu aceeaşi ocazie au fost enumerate în avanpremieră şi organele profesiei: Congresul avocaţilor din România, Consiliul Uniunii avocaţilor din România, Comisia permanentă a uniunii, Preşedintele uniunii, Adunarea generala a baroului, Consiliul baroului şi Decanul baroului, cu menţiunea că Uniunea avocaţilor din România şi barourile au personalitate juridică.

      Aparent, UAR (care din 2004 a devenit Uniunea Naţională a Barourilor din România – UNBR) şi barourile şi-au dobândit personalitatea juridică chiar înaintea constituirii lor de iure. Asta pentru că într-un ultim articol (al patrulea si ultimul!), decretul lege nr. 90/1990 ţinea să traseze cu fermitate şi sarcina potrivit căreia în termen de 15 zile de la adoptarea prezentului decret-lege se vor constitui organele Uniunii avocaţilor din România. (!?) Avem şi în prezent dificultăţi în a identifica subiectul activ al prevederii citate – practic cine trebuia să constituie structurile respective ?..

       Acest defect din naştere, datorat în parte fecundităţii ingenue a Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională şi în parte precarităţii legislaţiei referitoare la persoane  face ca şi în prezent actul de concepţie imaculată a organelor moderne ale profesiei de avocat să fie receptat ca un fapt pe cât de incontestabil, tot pe atât de miraculos.

      Legea organică nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat instituie tardiv  un cadru sistematic, dar plin de incoerenţe pentru funcţionarea avocaturii.  

     Epoca de haiducie este însă părăsită cu regrete şi legea este plină de menajamente faţă de nostalgici, reglementând prin dispoziţiile sale tranzitorii că „Actualele birouri de avocaţi, prevăzute de Decretul-lege nr. 90/1990 privind unele măsuri pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, îşi pot continua activitatea, în aceleaşi condiţii, pe o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

   Pe fondul creşterii exponenţiale a numărului doritorilor de avocatură, profesia, controlată de o „veche gardă”, a început să se autoprotejeze instituind diverse obstacole în forma unor interviuri, apoi examene, dar mai ales în forma tutelei impuse avocaţilor stagiari pentru perioada de stagiu, şi în cele din urmă, prin examenul de definitivare în profesie.

        Până la vremea de cumpănă a anilor 1995-1997, avocatura a cunoscut puţine şi nesemnificative filtre profesionale, astfel încâtnumai cine nu a vrut nu a ajuns avocat. Printre cei ce au intrat primii în avocatură au fost foştii judecători ai erei comuniste, foştii procurori, foştii poliţişti, şi nu în ultimul rând, foşti securişti. Ei au adus în profesie întreaga zgură a epocii ceauşiste, toate apucăturile şi toate tehnicile cunoscute de manipulare şi şantaj. Până în prezent, poziţia lor privilegiată în profesie a fost timid sau deloc atacată de tinerii avocaţi, astfel încât vechea gardă controlează şi în prezent avocatura din poziţii cheie, având grijă să instituie bariere suplimentare tocmai pentru a-şi securiza suplimentar poziţia.

      Acum, tinerii avocaţi sunt cronic marginalizaţi, Barourile nefăcând nimic substanţial pentru a le facilita debutul în profesie, sau eventual pentru a le proteja demnitatea şi a preveni căderea acestora în compromis. Dimpotrivă, prin reglementări succesive, conducerile Barourilor au introdus piedici suplimentare, mai ales de ordin patrimonial (taxe enorme, fără corespondent în prestaţii efective cu referire la accesul în profesie, la constituirea de cabinete, de sedii secundare etc.

3. Amoralitatea avocaturii

Nevoiţi să facă constant compromisuri, tinerii avocaţi devin treptat còpii fidele ale celor de la care au învăţat meserie şi chiar se mândresc ipocrit cu unele pseudo-performanţe profesionale.

Eu au aflat chiar de la maeştri cum te poţi îmbogăţi practicând cu tupeu traficul de influenţă pe lângă magistraţi neprincipiali, grefieri iresponsabili, sau funcţionari slabi de înger. Ei ştiu cum pot evita fiscalizarea veniturilor, ameninţând clientul că emiterea unor documente contabile presupune majorarea onorariilor cu costul inerent al taxelor datorate la fisc şi al contribuţiilor datoratela Casa de asigurări a avocaţilor, totul pentru a-l determina să renunţe să mai ceară factură fiscală şi chitanţă pentru sumele achitate.

Într-o estimare optimistă cel puţin 20% („numai” vreo 2000) dintre avocaţii activi, membri ai baroului Bucureşti şi cotizanţi ai Filialei Bucureşti a Casei de Asigurări a Avocaţilor, nu sunt şi oneşti contribuabili la Fisc. Avem indicii că nu sunt nici măcar înregistraţi în evidenţele ANAF şi nimeni nu a avut curiozitatea sau autoritatea fără de prihană să compare (prin intermediul codurilor numerice personale) evidenţele avocaţilor cotizanţi ai CAA cu contribuabilii persoane fizice autorizate evidenţiaţi bazele de date ANAF Bucureşti. Surprizele ar putea întrece orice aşteptări, însă nu se doreşte redarea demnităţii şi epurarea profesiei de membrii săi indecişi, întrucât această vulnerabilitate permite controlul efectiv al unei valoroase mase de manevră cu ocazia alegerilor şi a altor decizii ce trebuie luate în adunările generale ordinare şi extraordinare ale profesiei.

Cum respectivii avocaţi ştiu bine că şi alţii ştiu sau practică toate aceste trucuri, ei se simt vulnerabili faţă de colegii avocaţi, de instituţiile profesiei şi de autorităţile fiscale, care deţin în mod prezumtiv pârghiile legale pentru a-i trage la răspundere dar omit sistematic să o facă. Ei preferă să nu se implice în nici un fel în viaţa profesiei, aplică legea tăcerii cu privire la ceea ce ştiu despre ei înşişi şi despre alţii şi nu cer decât să fie lăsaţi în pace. Şi chiar sunt lăsaţi în pace, însă indiferenţa lor vinovată constituie o tară ce nu permite profesiei în ansamblu să evolueze demn.

 1. Criza identitară

       Avocatura românească traversează totodată şi o preocupantă criză identitară şi este încă departe de principiile şi valorile europene. Momentul aderării la UE ne surprinde într-o postură deosebit de dificilă atât din punct de vedere moral, cât şi din punct de vedere instituţional.

     O serioasă provocare a venit până în prezent din direcţia barourilor alternative, forme paralele, originale şi atipice, de organizare a profesiei de avocat, situate în afara structurilor tradiţionale şi în opoziţie cu acestea încă de mai mulţi ani.

       Iniţiatorul provocării este Pompiliu Bota, auto-intitulatul „avocat bombă” care de mai mulţi ani manevrează abil şi vizibil amuzat, atât presa cât şi sistemul judiciar, obţinând recunoaşterea legală a unor organizaţii profesionale paralele, intitulate Barouri şi Uniune, precum şi a unor însemne profesionale (inclusiv la OSIM), precum sigla justiţiei, anumite denumiri de Barouri, şi chiar termenul de „robă”. Totul spre exasperarea neputincioasă a barourilor „descălecătoare” (expresia a fost lansată tot de Pompiliu Bota), pretins izvorâte direct din legea 51/1995 de organizare şi funcţionare, în absenţa absolută a oricăror acte constitutive şi de asociere formală, sancţionate ca atare prin autorizaţii judecătoreşti.

       Pompiliu Bota şi organizaţia lui a atins chiar performanţa de invidiat de a obţine, după cum singur se laudă, nu mai puţin de 93 de rezoluţii de neîncepere a urmării penale în plângeri penale formulate de barourile tradiţionale împotriva sa şi a prozeliţilor săi, dintre care mai mult de 36 au fost confirmate ulterior de instanţe.      

      Apărarea sa a fost simplă: el nu recunoaşte înfiinţarea legală a Barourilor tradiţionale şi insistă ca acestea să se legitimeze prezentând actele lor constitutive.  

     Cum acestea nu apar, pentru că nu există, Bota pleacă de la poliţie triumfător .

      Barourile alternative au pus în faţa barourilor tradiţionale o oglindă ontologică în care acestea din urmă nu au găsit încă curajul să se privească cu sinceritate. Însă apariţia barourilor alternative a fost posibilă numai pe fondul insuficienţei, îngustimii şi ipocriziei structurilor tradiţionale, acuzând prin simpla lor existenţă o serie de defecte de organizare a profesiei ce nu au fost remediate nici în prezent” –   am incheiat  citatele

       Ori  de  atunci  au mai trecut inca  10 ani  si   acum la mai bine   de  25  de  ani  de  avocatura post decembrista   in Romania  putem  descrie mult mai bine,   toate ilegalitatile  de notorietate publica savarsite   de baronii avocaturii chiar   in fata  tuturor  functionarilor  Ministerului Public,   Ministerului Justitiei,    Ministerului Finantelor si a  Autoritatii de  supreveghere  financiara (ASF)  care  refuza  sa se  autosesizeze si  sa   ia  masuri impotriva  acestori ilegalitati flagrante  si de  nototietate publica  existenta in chiar  evidentele lor  astfel incat pare inexpicabila paralizia   autoritatii  fata  de  fecunditatea ilegalitatilor   conducerii profesiei de  avocat si mai mult,  desi le  cunosc  si trebuiau sa le  cunoasca faptele si actele  si sa  ia  masuri impotriva  abaterilor grave  de la  legile  europene,  mai nou chiar  functionarii  CSM, MJ si MP,  se  alatura in sedinte publice  incurajand public   toate demersurile deciziilor pompieristice si ilegale  de asa zisa  salvare a profesiei  de  inamicii avocaturii intr-un razboi  care nu ar  fi   existat, in afara propriilor  greseli de  guvernare a profesiei   si  haosul  lipsei grave  de  respect  a legilor  si drepturilor  fundamentale  ale  omului  garantate  de  dreptul uniunii   europene prin bunul plac excrescentelor normative pe baza unei autonomiei inexistente  in afara legilor  europene a intregului  sistem al componentelor   U.N.B.R./C.A.A.  

        In anul 2015  toti  ziaristii  si avocatii  din Romania  se  cutremura impotriva  starii grave in care  au adus  avocatura  baronii  profesiei  si  de  acum incolo  toti avocatii de  rand  au inteles sa  demaste  autoritatilor  romane  si europene  toate   fraudele grave ale    U.N.B.R./C.A.A.  care nu numai ca nu mai pot  fi ascunse  ci trebuiesc sanctionate  de toate autoritatile statului roman si dispusa  cercetarea penala si trimiterea in judecata a  tuturor  vinovatilor  din UNBR/CAA la  Sesizarea din Oficiu  a  Ministerul Public  organizatii profesionale private, dar de interes public   care  trebuiesc  refacute cu legi noi de  infiintare si organizare pentru a fi  obligate  sa  reintre in legalitate prin toate  mijloacele judiciare si legislative  specifice  cu concursul  tuturor autoritatilor statului roman – Guvern,  Parlament,  Putere  judecatoreasca.

 

 1. Problema de notorietate publica  a  lipsei cronice,  timp de  25  de  ani    existentei  actelor  legale  de  infiintare, autorizare  si  de functionare legala  a    84 de persoane  juridice  ale   sistemului U.N.B.R./C.A.A. –  N.B.R.,  Casa de  Asigurari a Avocatilor (C.A.A.)   cu cele   41 de  Barouri  si cele  41 de  Fliale judetene C.A.A. care potrivit legilor Romaniei,  in contra  afirmatiilor  UNBR ca  sunt persoane  juridice publice infiintate prin lege nr 51/1995  care lege  este de organizare  iar  nu de infiintare,  insa  exista doar  faptic nu si legal neexistand  acte de dobandire a personalitatii juridice, aspect deosebit  de  grav, pentu ca  nu numai ca nu sunt autoritati publice  nici profesionale  daca nu s-au reinfiintat  ci  doar  niste  simple  entitati care au regim  juridic  de drept privat,   fiind  calificate astfel  chiar  de  legile statului  si evidenta  Ministerul Finantelor unde figureaza  ca  persoane juridice fără scop patrimonial  care depun   DECLARATIILE  si  BILANTURILE  FISCALE   privind  situaţiile financiare anuale fiecare in parte   la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (ANAF) potrivit  Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.- http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html

               In ANEXA nr 1 a Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr.1969/2007  – numita Reglementari contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial art  1 alin-“(3)-  “ Prezentele reglementari se aplica pentru activitatile fara scop patrimonial, activitatile cu destinatie speciala si activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.”            In   site-ului Ministerului Finantelor    fiecare  Barou, fliala local si centrala  CAA ,  UNBR  comunica prin declaratii  oficiale  propiile  situatii financiare   care uneori sunt si   deosebit de indoielnice, neverificate  niciodata  de  ANAF.

   Daca  asa  cum se  sustine  ca erau  infiintate ca persoane juridice  de drept public  evident  ca urmau  patrimoniul public  si bugetul  public de  stat in  evidenta proiectului  bugetului  public national  ca ordonatori d ecredite, dar  asemenaa utopie nu exista  si nu mai au dreptul sa mai afirme  niciodata asemenea  elucubratii   pentru simplu fapt  ca in 1990  exact  asta  au facut  avocatii   au scos profesia  din domeniul  de  autoritate publica  si au adus-o in domeniul privat,  de regim juridic nepatrimonial asemenea  uniunilor fundatiilor, asociatiilor, sindicatelor, etc. fapte  oficiale care  de  azi inainte trebuie sa  aibe mai ales  urmari penale impotriva  tuturor  vinovatilor care au permis asa ceva in Romania. Adica o incalcare in masa  a legilor  tarii  pentru niste profitori ai conducerii profesiei care  se mentin la puterea administrarii profesiei cu aceste  artificii si  fapte grave  de incalcare a regulilor elementare  de  drept.

Totusi  ce  au  facut  atatia  ani  cum  au uitat  sa intocmeasca  niste acte lelementare de infiintare  cum autoritatile nu le-au cerut  ani de  zile din  din 1990 pana in 1993 d e exemplu  cand unele  barouri se  declara infiintate  prin legea  nr  51 apruta in 1995 ?, dar ce au facut pana in 2000 in cauzul  filialelor CAA  etc,  cum   de  au functionat  fara acete  si  evidente fiscale…   cata evaziune fiscala  s-a  facut ?, cata frauda  cu patrimoniile  barourilor  si  banii  caselor  de  asigurari ?  Ce  s-a  intamplat  cu fondurile publice ale  casei de  asigurari a  avocatilor stranse la bugetul public   de pana  in 1989… au  fost  revendicate, restituite  si  aduse in CAA  infiintata prin OUG 211/2000 ? Daca  da, unde  sunt   banii,  daca  nu,   unde  sunt  acesti bani ?  cine  raspunde ?

Una  este ascunderea  dupoa  vorbe a profesiei de  interes public,  insa  alta este  fapta de  a frauda  legea si fondurile profesiei inclusiv  regimul juridic  de caracter privat cu scop nepatrimonial al  celor 84  de entitati,  care pur  si  simplu   de zeci de ani  au facut  si  fac  evaziune  fiscala, prin pseudo administrarea  discretionara  pe baza  de  bun plac  sub pretext de  autonomie,    cel putin in primii 10 ani dintre  cei 25 de  existenta post comunista,   prin “organele lor de  conducere” ale persoanelor juridice neinfiintate legal, dar   care de  zeci de  ani  afirma  sus  si tare  ca  exista, dar  niciunul   dintre preainaltii  avocatii conducatori  ai  organizarii  haotice a profesiei,  nu s-a intrebat timp de 25 de  ani  cum isi permit  sa faca  asta impotriva  regulilor  elementare  de  drept   fiind  constienti tot timpul  ca  sunt buni de  trimis la puscarie pentru ca in afara de  vorbe goale  in vant,   nu au acte de dobandire a personalitatii juridice a persoanelor juridice si afacerilor profesionale pe care le conduceau   si nici acum nu pot sa   probeaze  nici in fata membrilor avocati,  nici in fata  autoritatilor  judiciare actele de infiintare a barourilor  si casei de asigurari,   savarsind  infractiunea  de  obstructionare a justitiei, in lipsa unui  act legal autentic de  reinfiintare,   autorizare /  functionare legala a fiecaruia  dintre  cele  84 de entitati  conform regulilor juridice elementare a dobandirii personalitatii juridice de  dupa 1990 in statul de  drept.

 Pentru ca  ele, actele- procesele  verbale  ale membrilor  fondatori,   adeziunile  hotrarea adunarii  generale   de  constituire   am membrilor, sunt  acte inadmisibil de  eludat de a  fi intocmite, mai ales   hotararea judecatoreasca  de infiintare  care  chiar nu exista nici in evidentele judecatoriilor  nici in cele  ANAF.

 Este probabil  cea  mai mare infractiune nationala continua   savarsita  cu inlesnirea complicitatea  functionarilor  din  autoritatile  vinovate  de  fapte de  favorizare a  functionarii ilegale a acestor 84 de  entitati intr-un stat  de   drept .

                Nu trebuie sa ne mai miram de  haosul  falsului in declaratii oficiale date la ANAF unde   cei de la  fraude fiscale nu au catadixit niciodata sa se autosesizeze  la cea mai  simpla  citire  a acestor  situatii frauduloase, culmea   de  ei administrate si  afisate public  de  ani de  zile  pe  site-ul  Ministerului finantelor,   unde   fiecare  barou  si  filiala  CAA   se  declara infiintate  fiecare prin  alte  acte,  legi  si alti ani  de infiintare,   unele in mod  ciudat declarate infiintate  chiar  inainte,   ori  dimpotriva,   la multi ani,  dupa   aparitia legii   de infiintare.                 Mai mult, nici in Registrele    de  evidenta   oficiala din Romania   a PERSOANELOR JURIDICE   tinute  de  instantele  de judecata   si  nici  in evidenta  elctronica   afisata    pe  site-ul Ministerului  Justitiei  in    Registrul “Persoanelor juridice fără scop patrimonial – Uniuni                                                                        http://www.just.ro/Portals/0/WWWW/files/registrul_ong/Uniuni02032015.pdf   si  nici in  Registrul   “Persoanelor juridice fără scop patrimonial – Neprecizate                                               http://www.just.ro/Portals/0/WWWW/files/registrul_ong/Neprecizate02032015.pdf  nu au figurat si nu  figureaza din 1990 – 2015   ca  infiintate  si inregistrate in Romania   aceste  entitati   juridice,   nici macar  cu nume si act de infiintare nominalizat.           Un mod  ciudat de acceptare a  ilegalitatilor  mioritice,  deoarece   in orice stat  civilizat din uniunea europeana    se  dispunea   demiterea pe loc a ministrului justitiei, a ministrului finantelor , sefului ANAF, a sefului  Antifrauda a  si a Procurorului sef DNA si a procurorului  General al Romaniei  cu   cercetarea penala a  membrilor  CSM   si Judecatorilor  din instante  care partinesc  avocatii  traditionali si primeasc  ordine  scrise  de la niste barouri nereinfiintate  si care  functineaza in afara  legii.   Ori  in Romania  tara minunilor  infractiunile  baronilor avocaturii s-au banalizat de  10 ani in urma  sutelor d e dosare   din razboiul  cu paralelismul din avocatura fiind  de notorietate  zeci de pagini de presa audiovizuala  care  demonstreaza  cum    toti acestii functionari  ai autoritatilor romane  in loc  sa se  autosesizeze,  dimpotriva  se  inghesuie la  mesele festive  ale  UNBR unde  declara credinta  si sprijin public dat UNBR prin  afirmatii si documente  oficiale   de  notorietate publica.  Fara jena  si remuscari de  constiinta  si probitate profesionala. Desi actele  din ministerele lor arata  contrariu.   Romania  chiar  are o problema  grava ,  deoarece nimeni nu neaga  ca  avocatii  reali  exista  insa problema nu   este  la  avocatii membri de  rand   care  au existat  dintotdeauna  ci  exact  la organele,  actele si faptele  ilegale ale  baronilor avocaturii   traditionale  obisnuiti cu manipularea drepturilor  si fondurilor  avocatilor  in conditiile lipsei controlului  de  stat  asupra  personalitatii juridice ale  celor 84 de  entitati ale sistemului U.N.B.R. si a   autoritatilor   publice  financiare   ASF  care  au ingaduit asemenea  derapaje  inadmisibile  intr-un stat  de  drept  european .          Daca  viciile   infractiunilor  savarsite in urma lipsei  actelor  de infiintare  si functionare  a celor 84 de  entitati  ale  sistemului UNBR s-au banalizat deja in fata magistratilor romani,  dupa 10 ani de  razboi netransat din culpa procurorilor si   autoritatilor  judiciare   si care inca isi asteapta  rezolvarea in  justitie,   totusi  acelorlasi   autoritati  obediente  baronilor  avocaturii le  scapa  din vedere un alt  aspect,  deosebit  de grav savarsit de acesti   baroni   din cercul  puterii administrative  si financiare a avocaturii    traditionale :      

 

 1. Situatia  juridica  a sistemului financiar  al  A.A de incalcare  flagranta  a dreptului Uniunii Europene si legislatiei interne la  care nu s-a  aliniat  si refuza sa  se  supuna desfiintand protectia drepturilor  asiguratilor  si ordinea  de  drept  europeana garantata de instrumentele juridice obligatorii in materie  de pensii ocupationale administrate privat.

      Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,  României îi revine in fata  Consiliului Europei  obligatia  de a transpune direct  in dreptul intern  toate  directivele emise de Uniunea Europeană  la care  trebuia sa  se  alinieze,  inclusiv   pe acest aspect  al  schema de  fond  de pensii  a   Casei  de  Asigurari a  Avocatilor, aspect  care  atrage  insasio  responsabilitatea   ASF care  autoritate publica  nationala  nu putea  eluda  legea si  categorisi  defectuos   si ilegal   ca acest  fondul de pensii  ar avea vreo autonomie,  inexistenta in statul de  drept european,  ci dimpotriva,   intra  cel putin  din  2004  in atributiile  de  autorizare si  supraveghere a  acestui   fond  de pensii obligatoriu (pilon II ),  care este  un fond de pensii,   administrat privat.

  Pentru a se intelege gravitatea  construirii arhitecturale  au unui fond  de  pensii al CAA in lipsa  respectarii acestor dispozitii imperative   europene  trebuie precizat   ca  avocatii administratori ai  CAA  au uitat ca nu  pot invoca necunoasterea legilor deoarece      In Romania nu putea  exista asemenea  constructie  financiara ilegala  si obligatoria asmeneataore  fondului de pensii public,  deoarece nu exista  decat  un  singur  fond  public  de pensii administrat  de  stat,   iar  restul   tuturor celorlalte  tipuri de pensii   sunt  fonduri de  pensii  autorizate si  administrate privat si ca atare  CAA nu are niciun  fel de drept de asa-zisa  autonomie “privata”    de a deroga nici de la  legile  statului roman,  nici mai ales   de la   Directivele  si Regulamentele obligatorii si  prioritare in materie  de  institutie  financiara  de asigurari administrate privat.

            Casa de Aasigurari a Avocatilor centrala  cu toate cele  41 de  filiale judetente  prin  Statutul si Regulamentul  de factura a anilor 1950  contrar tuturor   standardelor europene  ale  drepturilor  si libertatilor  fundamentale ale  omului  incalca cel putin in materie d e asigurari de  pensii administrte privat toate principiile   Directiva 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale   si  normele interne de implementare a  Directivei 2003/41/CE   care  au fost  introduse in Romania  prin promulgarea Legii  nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat  si  Regulamentul  Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi    Regulamentul  Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, cu modificările şi completările ulterioare,   legislatie care se aplică, mutatis mutandis,  în cazul  tuturor  instrumentelor juridice bilaterale în domeniul securităţii/asigurărilor sociale la care România este parte.

        In toate  actele  si faptele  CAA  si barourilor  impotriva  avocatilor  asigurati obligatoriu la CAA  de la  care se smulg cu forta   si se  confisca  insasi  dreptul  la profesie si la propriul fond  de pensie indiferent de  contributiile prestate la care  se aplica penalitati la sume  de  banineincasate  prin ocolirea  codului de procedura  civila,   fara  contracte de asigurare,  fara titluri executorii  cu  incalcarea  dreptului la  viata privata si profesionala – art 8 la Conventia EDO  si art 41 din Constitutia Romaniei,  confiscarea dreptului la  subzistenta  al pretinsului debitor  la un serviciu  de asigurare de pensie,  administrat privat  cu  incalcarea  art 728-729 C.proc.civ  prin sanctiuni de  suspendare din profesie  potrivit art 28 lit c din Legea nr  51/1995,  acte administrative ilegale ce sunt acceptate ilegal  de instante  la  recomandarea UNBR  ca  direct executorii,  ca pedepse si  fara limita in timp,  in lipsa  unei  hotarari judecatoresti  – sine die, pana la … plata integrala a debitelor si penalitatilor,  chiar  in conditiile absurde ale  impiedicarii avocatilor sa-si  realizeze din  singura profesie la care   au fost obligati prin lege,   care prevede  chiar  incompatibilitati  de  desfasurare a unei alte  activitati  profesionale,    astfel incat  punerea in  situatia  de  a  fi  scos  din drepturi si din insasi  circuitul juridic  civil l a omului  avocat, ca  fiinta umana     de  a  realiza  venituri de subzistenta   si  obligarea  de a plati totusi asemena  sume enorme  cu penalitati care nu se opresc nici pe  perioada suspendarii,   nu constituie  decat grave ingerinte si infractiuni deosebit  de periculoase  impotriva   drepturilor avocatilor  si ordinii de  drept   europene,   savarsite  de  un   deciziile ilegale  ale  conducerii   unui sistem de pensii  administrate privat, care   sistem   in ordinea  europeana niciodata  nu poate  exista si  functiona in asemenea parametri  de ilegalitate  flagranta.

            In acest domeniu   ingnorat total de  CAA    functioneaza  deplina   si  exclusiva competenta nationala  de  control   a  ASF  asupra  acestui fond de pensie  administrate privat,   specific profesiilor  liberale asa cum  trebuia  sa  se  supuna  inca  din anul 2004   autorizarii schemei fondului de pensii  CAA/UNBR   potrivit  dispozitiilor  imperative   prevazute  de  Legea nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat,

       inclusiv  Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară – Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 29/06/2013  care prevede :

“Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    „(2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligaţii:

 1. să asigure îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei;
 2. f) să informeze AEAPO şi Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activităţii sale, reglementată prin normele naţionale armonizate cu dreptul Uniunii Europene.”

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.”

                                                                                                                             (Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013)

 

         Nu  numai ca UNBR  si  CAA nu  cunoaste nici acum in 2015    si nu respecta dispozitiile interne  si europene in materie  de  institutie financiara de  asigurare, fond  de pensii administrat privat, ci  chiar isi permite  sa   deturneze  fondurile de penii ale  asiguratilor prin  tot felul  de investitii imobiliare  aprobate de UNBR  cum este  cazul de notorietate publica  a   CASEI  DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA care a infiintat Societatea cu raspundere limitata intitulata COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE C.A.A. SRL, cu sediu social: Loc. Techirghiol, Oras Techirghiol, Bulevardul DR. VICTOR CLIMESCU, Nr. 40A, Judet Constanta, Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/1471/2012, atribuit in data de 10.07.2012, CUI: 30411148, societate la care este asociat unic  si  unde   a investit aproximativ 6 milioane de euro din fondurile CAAv in edificarea Complexului Balnear si de Recuperare C.A.A ”Corpore Sano” aflat pe str. Victor Climescu, nr. 40A, Techirghiol, jud. Constanta.

 Casa de Asigurari a Avocatilor functioneaza sub imperiul OUG 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor si Legea 51/1995 de la  care  se  revendica ca izvor  de  drept  cu caracter special si  “ autonom” care  reglementeaza infiintarea si modul de functionaresi administrare privata a   fondului de pensii.

Totusi aceste norme se completeaza cu norma obligatorie  europeana  cu privire la fondurile de pensii altele decat cele din sistemul public de pensii, respectiv cu Legea 411/2004 cu privire la aspectele ce nu au fost reglementate prin legile speciale.

Art 1 din Legea 411/2004 prevede:

(1) Prezenta lege reglementeaza:

 1. a) infiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;
 2. b) organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu.

Capitolul IV al Legii 411/2004 reglementeaza investitiile fondurilor de pensii intr-un mod foarte riguros astfel incat interesele si drepturile persoanelor ce adera la astfel de fonduri de pensii ce nu sunt integrate in sistemul de fonduri publice sa fie protejate. La acest capitol, prin art. 28 se reglementeaza investitiile ce nu pot fi facute cu activele fondului de pensii:

        1) Activele fondului de pensii NU pot fi investite in:

 1. a) active care, potrivit legii, nu pot fi instrainate;
 2. b) active a caror evaluare este incerta, precum si antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea;
 3. c) bunuri imobiliare;
 4. d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator;
 5. e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei..

O astfel de reglementare este de altfel imperios necesara si este impusa Statelor Membre UE prin Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului  Europei din 3 iunie 2003 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale.

          Infractiuni prevazute de Legea 411/2004- Art. 145 alin. 2 lit. a, c, d, si alin 2

 –utilizarea contributiei la fondul de pensii în alte scopuri;

– administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;

-administrarea unui fond de pensii neautorizat.

 

      In alta ordine  de idei  presa  a prezenta pe larg articole intregi aceasta tema  fara  rezultate   de  autosesizare a  autoritatilor  competente

Citam: 

         „CAA opereaza pe un principiu de ocultism excesiv, neexistand nici un fel de raport al activitatii acestei Case de Asigurari, de justificare a investitiilor facute si a modului de gestionare a fondului.

      Toate acestea in conditiile in care toti membrii UNBR sunt obligati prin lege sa adere si sa contribuie la acest fond de pensii, neavand posibilitatea de a alege un alt fond de pensii privat sau aderarea la fondul public de pensii. Aratam ca sanctiunea potrivit legii pentru refuzul de a contribui la acest fond este chiar excluderea din profesie!

       Aceasta institutie  nu poate exista fara exercitarea nici unui control asupra activitatii sale. In speta de fata se observa ca legiuitorul, atat comunitar cat si national a prevazut posibilitatea existentei unei astfel de situatii si a reglementat un cadru general pentru modul de desfasurarea a activitatii acestor tip de institutii.  Avand in vedere ca legea speciala a CAAv nu dispune cu privire la modul de gestionare a fondului decat in termeni foarte generali, se aplica norma generala care prevede in mod expres investitiile ce nu pot fi facute cu astfel de fonduri.

           De altfel ratiunea interzicerii investitiilor in bunuri imobile iese cu usurinta la iveala. Se pot observa cu ochiul liber, fara investigatii de mare profunzime trei mari probleme a acestei investitii:

       -aceasta investitie este una de risc major (suportat de catre asigurati, contrar intereselor acestora), de natura speculativa – este o activitate comerciala ce necesita o investitie majora initiala care se amotizeaza intr-un timp foarte indelungat si care poate cu usurinta sa genereze pierderi mai mari decat investitia initiala;

        -investitia imobilizeaza o suma uriasa de bani de care dispunea fondul de asigurari, suma de bani de care va fi imposibil sa se dispuna in mod rapid in cazul in care va fi nevoie;

      –prin simpla analiza a site-ului ANAF cu privire la activitate fiscala a Complexului Balnear si de Recuperare CAA SRL – profitul generat de aceasta firma este considerabil mai mic decat chiar dobanda ce s-ar fi obtinut prin depunerea sumei investite la banca.

        Singura informatie ce poate fi gasita pe site-ul UNBR cu privire la acest imobil este hotararea nr. 5 a UNBR privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii si asigurari sociale pentru avocati prin care se aproba acordarea sumei de 900.000 de lei pentru complexul balnear si de recuperare ”Corpore Sano” din localitatea Techirghiol, Jud. Constanta.

Aceeasi hotarare cuprinde decizia de a respinge alocarea sumei de 800.000lei pentru investitia ”Hotel Poiana Brasov”, investitie asupra careia nu mai exista nici o alta referire publica si care acorda indicii clare ca mai exista si alte investitii imobiliare al CAAv cat si probabil alte investitii interzise prin lege.

Faptul ca gestionarea fondurilor CAAv se face absolut defectuos reiese si din comunicatele contradictorii pe care aceasta institutie le face. Se observa ca pe site-ul CAAv toate statisticile si graficele cu privire la proportia contributii – cheltuieli cu acordarea pensiilor si asigurarilor sociale indica o covarsitoare diferenta intre veniturile CAAv si obligatiile de plata, in sensul ca la acest moment contribuabili activi reprezinta o proportie de 92%.

        in consecinta fondul de pensii este suficient alimentat pentru a-si indeplini atat obligatiile de plata catre asigurati cat si pentru a-si constitui rezerve pentru obligatiile viitoare ale acestui fond. Totusi CAAv publica in 2014 Hotararea 857/2013 a Consiliului UNBR de marire a cotei de contributie la sistemul CAA incepand cu ianuarie 2014 (in considerentele acestei hotarari fiind folosita sintagma avand in vedere situatia financiara actuala a CAAv). Situatia financiara actuala a CAAv  ar trebui sa fie impecabila la aceasta data si perfect functionala daca fondurile acesteia sunt folosite doar in scopurile permise de lege si gestionate cu buna-credinta de catre cei cu putere decizionala asupra acestuia, repsectiv membrii Consiliului de Adminsitratie CAAv si membrii Consiliului UNBR.

       Consideram ca exista indicii temeinice ca acest fond nu este gestionat confom prevederilor legale iar din lipsa informatiilor publice cu privire la investitiile facute si cheltuielile efectuate din acest fond reiese intentia de a ascunde investitii ilegale in imobile, constituirea de societati comerciale din fondurile CAAv si probabil alte fapte asemanatoare asupra carora momentan nu putem decat sa facem supozitii.” – Un grup de avocati “. 

 

       SURSA: http://www.luju.ro/avocati/barouri/controlati-fondul-de-pensii-al-avocatilor-un-grup-de-avocati-sesizeaza-congresul-unbr-ca-potrivit-legii-411-2004-fondurile-de-pensii-nu-pot-face-investitii-imobiliare-cu-referiri-la-hotelul-din-techirghiol-in-care-casa-de-asigurari-a-avocatilor-a-investit

        Revenind la  gravitatea analizata anterior a  lipsei actelor  de reinfiintare legala  a  celor 41  de  filiale  CAA  si a  CAA  de la nivelul central UNBR si nerecuperarea  contributiilor  de  dinainte  de  1989 la  fondul actual  de  pensii ale  avocatilor,     autoritatile    romane   pot    constata  ca  singura  persoana juridica, real  infiintata,   cu acte  oficiale,  in regula    este doar  AFACEREA  CAA,   dar asta nu inseamna  si  recunoasterea   dreptului  de  a savarsi infractiunile  prevazute  de art  145  din Legea  411/2004  printre care  dincolo de  neautorizarea fondului  si  – cea de  “ utilizare a contributiei la fondul de pensii în alte scopuri”

                     http://www.luju.ro/static/files/2014/martie/28/2014.02.10_Act_Constitutiv_Complex_actualizat.pdf

 

      Nu numai ca  afacerea  investitionala  gresita  si ilegala  a   CAA potrivit Legii nr   411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,  este interzisa  din banii asiguratilor, dar mai grav este  ca  in realitate  nu produce profit  nici macar  cat  dobanda  bancara  cuvenita   pentru cele  6 milioane  euro blocati  in  zidurile investitiei,  nemaivorbine  de   reuperarea  banilor si amortizarea  sa  ci  realitatea   ca in anul  2014  mai  aduce si alte   cheltuieli cu  investitii si cu personalul intretinut din banii avocatilor peste 9 luni  din an  in sezonul extra estival, motiv pentru care pe  spinarea  asiguratilor    mai este  si imprumutata  cu  o suma  de  900.000 lei  conform Hotararii  Consiliului UNBR nr 5/2014 :

      http://www.luju.ro/static/files/2014/martie/28/2013.03.3029_Hot_5_UNBR_proiect_buget_sistem_autonom_de_pensii.pdf

 

       Indiferent   cum se apara   CAA   potrivit    organizarii  haotice  savarsite  cu nerespectarea   dreptului Uniunii  Europene  fondul   a  fost si este un  FOND ADMINISTRAT PRIVAT,    indiferent ca  se pretinde o  functionare  AUTONOMA  in statul de  drept    Art. 2. – (1) C.A.A. este o instituţie autonomă investită cu personalitate juridică de interes public, care funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.”         

             Ori,   AUTONOMIE IMPOTRIVA  DREPTULUI EUROPEAN , IMPOTRIVA  LEGILOR  INTERNE  SI IMPOTRIVA  DREPTURILOR  SI LIBERTATILOR  AVOCATILOR  ASIGURATI  la  aceste  schema  de  fond  de pensii  administrate privat  NU POATE EXISTA !

               Aceasta protectie  este impusa  de  Directiva  Uniunii Europene   si   a  fost  inclusiv  ratiunea    promulgarii   Legii  nr. 187/2011  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private ( Monitorul Oficial al Românei nr.766 din 31 octombrie 2011)   –    Articolul 3  (1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanţilor si ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Comisie, potrivit condiţiilor şi în limitele stabilite în prezenta lege.

(2) Fondul de garantare compensează pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigura plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

Articolul 30  (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale normelor emise în aplicarea acesteia constituie contravenţie, în cazul în care nu constituie infracţiune, şi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2) În situaţia în care administratorii şi furnizorii de pensii private nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezenta lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia, Fondul de garantare, prin decizie a Consiliului de administraţie, semnată de preşedintele acestuia, dispune măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea acestora şi aplică sancţiuni.

            Si mai   grav  este  ca  UNBR si CAA nu numai ca inca nu  recunoaste  de  10 ani aceste prevederi   si   regulile  prudentiale de protectie a  drepturilor  asiguratilor, la  informare, la  contract, la proprietatea  si dreptul de portare a fondului contributiei  asiguratului in alt fond de pensii pilon  II  din tara  sau din alt stat european,  ci pentru ca   din  anul 2013  au  crescut  chiar  si aceste   standarde  ale   protectiei  asiguratilor  deoarece  a  fost  deja  publicata  in  Jurnalul  Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 145 din 31 mai 2013  Directiva 2013/14/UE de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor  pentru furnizarea de pensii ocupaţionale  – directive  total  necunoscute   nici acum,   in 2015   de catre CAA  / UNBR .

          Datorita Directivei  2013/14/UE  sunt aduse modificari  in sensul   asigurarii unui  cadru unitar de reglementare,  aplicată şi pentru pilonul II de pensii. Astfel, proiectul de act normativ intern va  viza  completarea art. 23 din Legea nr. 411/2004 cu reglementarea potrivit căreia investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit.    Aceasta Directivă 2013/14/UE  a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) – COM (2014) 167   a fost  dezbatuta si in  Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Parlamentul Romaniei  in  23 aprilie 2014   din care   dezbateri  rezulta  cateva  concluzii :

       “ În primul rând, sunt necesare standarde mai ridicate de guvernanţă care să reflecte cele mai bune practici la nivel naţional în urma crizei economice și financiare, pentru a proteja membrii și beneficiarii schemelor și a facilita furnizarea de pensii la nivel transfrontalier în condiţii de siguranţă.

           În al doilea rând, trebuie reduse divergenţele în materie de reglementare, cerinţele care se suprapun și procedurile transfrontaliere excesiv de împovărătoare.

         În al treilea rând, au fost constatate lacune semnificative în ceea ce privește nivelul informaţiilor furnizate membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii din întreaga UE. Mulţi membri nu sunt conștienţi că drepturile lor de pensie nu sunt garantate sau că acestea ar putea, chiar dacă au fost acumulate, să fie reduse de către instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, ceea ce nu s-ar întâmpla în cazul altor contracte financiare.”            

                        Extras   din   Procesul Verbal nr 4 c-9/166   privind dezbaterile în cadrul comisiei asupra  propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) – COM (2014) 167 -Comisia de munca  si protectie sociala Camera Deputatilor,  Parlamentul Romaniei.

        De retinut   este si   faptul ca Legea  nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  transpune   si  prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protectia drepturilor la pensie suplimentară ale salariatilor si persoanelor care desfăsoară activităti independente,  care se deplasează în cadrul Comunitătii, publicată în Jurnalul Oficial al ComunităŃilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998.

         Cu atat mai grava  este   functionarea ilegala  a  CAA  in  anul 2015    cu o asemenea  schema  de pensii rudimentara  de  sorginte   comunista,  pentru profesia de  avocat , pentu  ca  este contrara legilor tarii si regulilor moderne ale asigurarilor de  pensii administrate privat,  fiind  un caz  grav  de prejudiciu si infractiuni indreptate impotriva  avocatilor  pentru ca  este  ca  si conceptie  fundamental  gresita  statutul si Regulamentul CAA fiind  o copie adaptata ale   regulilor   birocratice    ale economiei etatiste tinute pe hartie cu toate viciile sale ale   sistemului public de pensii   marca anilor 1950,  cand   nu existau asemenea   mecanisme  economice  si informationale  de  protectie si maximizare  a  drepturilor  asiguratilor garantate  astazi  de   ASF prin Legea  nr  411/2004   si   Dreptul Uniunii Europene .

              CAA trebuie fortata prin parghiile judiciare  legale si democratice sa isi “reseteze”  imediat mentalitatile prin inlocuirea  a insasi conducatorilor  si a  politicile gresite de administrare a drepturilor profesionale si de asigurare ale avocatilor, deoarece nu mai poate continua cu acest sistem primitiv de asigurari marca  1950 unde se confisca contributiile (incalcarea art 8 si art 1 la Protocolul nr 1 la Conventia EDO), iar avocatii sunt sicanati de decizii administrative de natura colectivista bizare, unde dupa 20, 40 de ani de contributii continue, avocatul este supus umilintelor birocratice si obligat sa faca cereri si dovada cu adeverinte de contributie si chitante intr-o procedura aberanta luni de zile pana se stabileste decizia si drepturile de pensie ,

        astfel incat Casa de Asigurari a Avocatilor actuala ca si fond de pensii privat care lucreaza cu o schema ilegala,  total depasita si NEAUTORIZATA trebuie sa reintre in legalitate astfel incat in lumina respectarii drepturilor avocatilor si legislatiei europene , nu mai are decat doua sanse:

 

 

 

 

 1. Varianta radicala Ori se desfiinteaza CAA si avocatii isi iau de maine fondurile de pensii si migreaza personal catre asiguratorii de pensii private de pe piata iar solutia pentru pensionarii aflati deja in plata isi vor continua primirea pensiilor de la aceste fonduri private, pe baza in baza transferului legal  a  intregului patrimoniu  catre o companie aleasa la licitatie publica monitorizata de autoritati, inclusiv  ASF   si de  catre  organele profesiei.
 1. Varinata normala Ori CAA reseteaza sistemul si il realiniaza la legalitate in privinta modificarii  si   autorizarii  unei noi  scheme a  fondului de pensii, alegand una dintre cele mai performante scheme de fond de pensii si economisire pentru avocati utilizata la ora actuala pe piata libera de marile companii titrate de asigurari si incepe sa lucreze cu ea in forma legala si autorizata pe baza de contracte si conturi personale automatizate cu asiguratii, cu mentinerea actuala a dezvoltarii  a  intregului patrimoniu  financiar in interesul asiguratilor.

                Pentru  avocati  este  este unica solutie de renuntare la  schemele baronilor  avocaturii care isi protejeaza  interesele de manipulare a banilor  avocatilor ca un gestionar  primitiv  din ani 1950,    cu   instrumente  moderne  de  contzare pe  conturi individuale  tinute  electronic  cu  respectarea drepturilor si libertatilor profesionale, de asigurare si eliminarea definitiva a disputelor intre avocati  provocate  de primitivismul CAA  care  acuza  ca  unii avocati asigurati platesc, iar  altii nu  inclusiv la  fixarea primitiva a  pensiilor unde  unii avocati primesc pensii mai mari si altii mai putin pe cale administrativa  desi  contributia lor  prin fondul nerecuperat  de dinainte  de 1989 nu se  regaseste in patrimoniul CAA .

               Aceste  grave    disfunctionalitati  impun  atat  auto sesizarea  Ministerului Public   si inceperea  cercetarilor  penale  concomitent  cu   un  audit  financiar  complet   a  intregului  sistem  CAA/UNBR    care sa conduca  la   o resetare  totala,   pe baze moderne  de  aliniere  la legislatia  si   sistemele performante  de pensie  si acumulare cu  depozit la  dispozitia  asiguratului,  inclusiv  asigurarea  de  viata inclusa ca  bonus in  contributia la  fondul  de  asigurare instrumente moderne  economice  care functioneaza pe piata la ora actuala in toate  statele  europene  civilizate.

Iata  documentul din care  reiese ca CAA/ UNBR nu poate  lucra ilegal si „autonom”  in fata legislatiei nationale  si europene    ca  si  fond  de pensii administrat privat ( Pilon II)   faara   CONTROLUL  si AUTORIZAREA  obligatorie  in Romania a  CSSPP  – ASF   si   ca  recunoaste ca trebuia  sa  se  alinieze inca  din 2004    la   Legea nr  411/2004  privind fondurile  de pensii administrate privat si la   Directiva  Parlamentului European şi a Consiliului nr.2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 235 din 23.09.2003,  ….insa prin acest  document dovedit  de  efosturi  intelectuale  pompieristice  se   incearca  sa  se pastreze  aparentele  de legalitate si  sa  se  cosmetizeze  prin  asa zise metode … actuariale  un sistem de pensii  pe  puncte,  nascut  cu malformatii  grave  …marca anilor 50…  copiat  din mentalitatile  colectiviste de stat,  care nci ca legalitate,  nici  ca si fundamente gresite in economia de piata   nu au ce  cauta in sistemul de  pensii  european  administrate privat in Romania  anului 2015 :

iata  sfortatile  tardive de ascundere a ilegalitatilor :

https://www.caav.ro/download/Raport%20Legislatie.pdf

http://www.coltuc.ro/blog/avocatura-vazuta-de-avocat-toma-dragomir/

http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/document-incendiar-baronii-din-avocatura-un-rechizitoriu-la-adresa-coruptiei-si-putregaiului-din-barou-si-case-de-avocati-171757

Va  urma

 UPDATE  2015 

 © Av. Anghelus Ion Gabriel                                                                     Tel   0721736034

 

     CRITICI   APROFUNDATE 

  legate  de neconstituţionalitatea prevederilor legale

relativ la “suspendarea din profesie pentru neplata taxelor şi contribuţiilor la bugetele barourilor, al Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi al Casei de Asigurări a Avocaţilor”

 ( art 28 lit c din Legea nr. 51/1995 – Legea profesiei de avocat)

Legea nr. 51/1995  a fost supusă  controlului de constituţionalitate atât  înainte de promulgarea acesteia, cât şi controlului „concret”  al unor dispoziţii  expres precizate  prin soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate.

În toate cazurile în care a fost sesizată, Curtea Constituţională a pronunţat decizii.

Regimul juridic al acestora este supus reglementărilor de ordin constituţional. Art. 145 alin. (4) din Constituţie prevede că “deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor“. Deciziile pronunţate în cazul respingerii excepţiilor de neconstituţionalitate au un efect obligatoriu inter partes, iar caracterul prejudicial al excepţiei de neconstituţionalitate determină ca soluţia dată să fie obligatorie pentru instanţa în faţa căreia a fost ridicată (I. Vida – Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti – factor de stabilitate a Constituţiei, http://193.226.121.81/default.aspx?page=publications/buletin/7/vida ) [1]

     În consecinţă, o excepţie respinsă poate fi reiterată în altă cauză, de către alte părţi şi pentru alte motive (Lucian Mihai –  Curtea Constituţională: decizii de constatare a neconstituţionalităţii 1992-1998 în Cuvânt înainte, Editura Militară, Bucureşti, 1999, pag. 9)

______________________________________________________________________________

[ 1 ] Cu privire la Practica  CCR     “În cazul în care Curtea constată că între c două texte există elemente de contrarietate, excepţia de neconstituţionalitate este admisă, textul de lege declarat neconstituţional este scos din vigoare, iar instanţa de judecată va aplica direct prevederile Constituţiei în soluţionarea cauzei sau va respinge pretenţiile părţilor, în lipsa unui text de lege care să le confere drepturi subiective sau să le legitimeze interesul propriu.

 1. O alta categorie de decizii o constituie cele care, în interpretarea textelor constituţionale privitoare la drepturile omului, acordă prioritate reglementărilor internaţionale mai favorabile.

În temeiul art.20 din Constituţia României, “(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

Aceste texte constituţionale obligă Curtea Constituţională ca, în activitatea sa de înlăturare a antinomiilor dintre legile interne şi Constituţie, să acorde prioritate reglementărilor internaţionale în materie.

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a recurs la interpretarea textelor constituţionale prin prisma Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în 64 de cazuri, a Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, de 39 de ori, a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, de 23 ori, a Convenţiei europene în materia adopţiei de copii şi a Convenţiei cu privire la drepturile copilului, de 7 ori, a convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, de 13 ori, a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, de 2 ori, a altor convenţii internaţionale, în 57 de cazuri. Un aspect distinct în această materie îl constituie Convenţia europeană a drepturilor omului, la care Curtea a făcut referiri directe sau indirecte prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în nu mai puţin de 340 de cazuri.

Prin deciziile luate de Curtea Constituţională pe baza argumentelor izvorâte din reglementările internaţionale şi mai ales din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a realizat o consolidare şi o extindere a prevederilor constituţionale de natură să elimine soluţiile judecătoreşti contradictorii în materia drepturilor omului şi să ducă la constituirea unei practici judiciare unitare.

 

Prof.univ.dr. Ioan VIDA,
Judecător la Curtea Constituţională

Sursa: http://193.226.121.81/default.aspx?page=publications/buletin/7/vida

 

 

 

DECIZIILE :

 

Decizia nr. 406 din 14 iulie 2005- (M. Of. nr. 807 din 6 septembrie 2005,

Decizia nr. 1096 din 22 noiembrie 2007– M. Of. nr. 850 din 11 decembrie 2007

Decizia nr. 242 din 19 februarie 2009–  M. Of. nr. 159 din 16 martie 2009

Decizia nr. 1576 din 7 decembrie 2010- M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2011

Decizia nr. 237 din 15 martie 2012- M. Of. nr. 281 din 27 aprilie 2012

Există  dispoziţii  care consacră expres sancţiunea suspendării avocatului din exerciţiul profesiei în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor.-( art 28 lit.c L 51/1995)

            Prin  Decizia nr. 406 din 14 iulie 2005 – M. Of. nr. 807 din 6 septembrie 2005,

s-a statuat că instituirea prin legea care reglementează exercitarea profesiei de avocat a unor obligaţii pentru cei în cauză, precum şi a unor măsuri sancţionatorii faţă de cei ce încalcă regulile prevăzute este întru totul legitimă.

Referitor la invocarea art. 41 din Constituţie, Curtea constată că dreptul la muncă prevăzut de textul constituţional nu are legătură cu măsura suspendării din funcţie a unui avocat în cazul neîndeplinirii unor obligaţii prevăzute de lege, deoarece art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 prevede, referitor la categoria profesională a cărei activitate o reglementează, că „Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei”.

Curtea a constatat că prevederile legale criticate nu încalcă nici dispoziţiile art. 6 pct. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a reţinut că în jurisprudenţa sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat asupra unor probleme de drept relevante şi în cauza de faţă, stabilind de principiu, în urma radierii unui avocat de pe lista avocaţilor, că un consiliu al Ordinului avocaţilor are „competenţa să statueze asupra unei contestaţii referitoare la un drept”. Pe de altă parte, Curtea a stabilit că, „în plus, consiliul Ordinului îndeplinea o funcţie jurisdicţională care se situa în prelungirea atribuţiilor sale în materie disciplinară”. (cazul H. contra Belgiei, 1981)

Prin 

Decizia nr. 1096 din 22 noiembrie 2007– M. Of. nr. 850 din 11 decembrie 2007

Decizia nr. 242 din 19 februarie 2009–  M. Of. nr. 159 din 16 martie 2009

Decizia nr. 1576 din 7 decembrie 2010- M. Of. nr. 60 din 25 ianuarie 2011

Decizia nr. 237 din 15 martie 2012- M. Of. nr. 281 din 27 aprilie 2012

s-au respins excepţiile de neconstituţionalitate ce vizau aceeaşi dispoziţie legală.

S-a statuat că suspendarea din profesie a avocatului pentru neplata totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale este o sancţiune proporţională în raport cu scopul urmărit, şi anume executarea obligaţiilor profesionale ale avocatului.

S-a constatat că sancţiunea aplicată avocatului, pe de o parte, este disuasivă, fiind în măsură să îl determine să îşi modifice ulterior comportamentul şi, pe de altă parte, are un caracter temporar. O atare sancţiune are, practic, ca efect obligarea avocatului suspendat să îşi plătească taxele şi contribuţiile profesionale pentru a-şi putea relua activitatea avocaţială.

Obiter dictum, Curtea a reţinut că, de principiu, invocarea art. 53 din Constituţie în susţinerea excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate trebuie să se facă raportat la un drept sau libertate fundamentală pretins a fi încălcată, exigenţă constituţională pe care autorii excepţiei nu au respectat-o.

S-a reţinut că suspendarea din profesie a avocatului pentru neplata totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale este o sancţiune proporţională în raport cu scopul urmărit, şi anume executarea obligaţiilor profesionale ale avocatului. O atare sancţiune are, practic, ca efect obligarea avocatului suspendat să îşi plătească taxele şi contribuţiile profesionale pentru a-şi putea relua activitatea avocaţială.

S-a reţinut că soluţia legislativă instituită prin dispoziţiile da lege criticate nu constituie o restrângere a exercitării dreptului de a profesa avocatura, ci o garanţie legală stabilită în scopul asigurării unui climat de ordine în valorificarea de către titulari a drepturilor şi intereselor legitime. Avocatura este un serviciu public, al cărui specific impune necesitatea prevederii, prin lege, a unor condiţii de exercitare a acestei profesii. Instituirea, prin legea care reglementează exercitarea profesiei de avocat, a unor obligaţii pentru cei în cauză, precum şi a unor măsuri sancţionatorii faţă de cei ce încalcă regulile prevăzute nu încalcă sub niciun aspect prevederile constituţionale invocate.”

Raportul – Consiliul Europei

acuză România de încălcări serioase ale

 Cartei Europene a Drepturilor Sociale

 

Raportul de țară al României pentru 2015  –COM(2015) 85 final

(Bruxelles, 26.2.2015 SWD(2015) 42 final)

Sursa:  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_ro.pdf

Comitetul European asupra drepturilor sociale, parte integrantă a Consiliului Europei,  a dat publicităţii  la  26.2.2015  un raport privind modul în care autorităţile române au pus în practică prevederile Cartei sociale europene revizuite, document ratificat de ţara noastră pe 7 mai 1999. Şi, în consecinţă, obligatoriu de aplicat integral, conform propriilor noastre angajamente de ţară.

      Primul dintre domeniile în care România nu se conformează prevederilor Cartei Europene, se spune în Raport, se numără unul esenţial, cel care priveşte dreptul la o remuneraţie echitabilă. Domeniu considerat problematic şi în precedentul raport din 2010 din cauza faptului că „salariul minimum pe plan naţional era în mod evident unul inechitabil”.   

    „Comitetul reaminteşte faptul că, pentru a asigura un nivel de viaţă decent în acord cu prevederile Cartei, remuneraţia trebuie să fie superioară pragului minimal fixat la 50% din salariul mediu net.”

      Aşa stau lucrurile când salariul minimum net este mai mare de 60% din venitul naţional mediu net. Atunci când salariul minimum se situează între 50-60% din venitul naţional mediu net, fiecărui Stat membru aflat în această situaţie trebuie să-şi asume decizia că salariul respectiv poate asigura un nivel de viaţă decent….

    Comitetul ia notă de eforturile de ameliorare a situaţiei pe termen lung, dar constată că salariul net minimum naţional reprezintă doar 34,32% din venitul mediu net, valoare inferioară nivelului minimal şi nu constituie o remuneraţie decentă în sensul art  4.1 al Cartei”.

     O altă situaţie foarte gravă de non-conformitate cu prevederile Cartei europene, notează Raportul, este că ţara noastră, în ciuda observaţiilor făcute în rapoartele precedente (2007 şi 2010), nu a acţionat în zona prevederilor legale care să facă astfel încât salariaţii, în urma reţinerilor din salariu, să dispună de mijloace corecte de subzistenţă, personal şi pentru membrii familiei pe care-i au în grijă. Se reaminteşte autorităţilor române că „limitarea generală prevăzută de art 198 alineat 1 din Codul muncii – cumulul reţinerilor din salriu nu poate depăşi 50% din salariul net – face să existe în continuare situaţii în care salariaţii nu dispun decât de 50% din salariul minimum net…situaţie care nu le permite asigurarea subzistenţii proprii şi persoanelor aflate în grija lor”.   

 Surse:  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_ro.pdf

http://adevarul.ro/news/eveniment/consiliul-europei-acuza-romania-incalcari-serioase-cartei-europene-drepturilor-sociale-1_54c0b803448e03c0fdd74eed/index.html

APLICAREA  JURISPRUDENTEI  CEDO

 In Cauza H. contra Belgia  (Hotărârea din 30 noiembrie 1987)  CEDO  a decis

Par 47. (a) in primul  rand profesiunea  de  avocat a fost  tratata (…) ca profesiune independenta, “Avocatii isi desfasoara activitatea profesionala in mod liber si in interesul justitiei si al adevarului” (art 444 din Codul judiciar). Odata  admis in Barou avocatul este  liber sa practice  sau nu avocatura.                    

Cu exceptia  cazurilor  repartizate  de instante,  el isi alege clientii voluntar si direct, fara nici o interventie a  autoritatii publice; el poate refuza sa  actioneze daca  asa ii dicteaza constiinta ori din alte motive. Raportul care se naste  intre  client  si avocat este un raport civil, contractul putand  fi revocat din din vointa orcarei parti, in ceea ce priveste onorariul, acesta este fixat de avocat, cu responsabilitatea cuvenita practicii [sale]”   ( articolul 459 din Codul Judiciar, si sub conditia acceptului dat  de  client; consiliul Baroului are posibilitatea de  a intervene  in cazul tarifarii excesive ( ibid.)

(b) in al  doilea rand, cabinetul si clientela  avocatului  sunt proprietatea  acestuia  si, ca atare intra in sfera dreptului de proprietate, care  este un drept  civil in sensul  articolului 6 paragraful 1 al Conventiei (vezi mutatis mutandis cazul Van Marle si altii, hotararea din 26 iunie 1986…).

 1. Cauza  MATEESCU contra ROMÂNIA  CEDO

                       –Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 20.06.2014

                                                          ( Hotararea din 14 ianuarie 2014)

Par 20.  Curtea reamintește că articolul 8 din Convenție „protejează dreptul de a dezvoltarea personală, precum și dreptul de a stabili și de a dezvolta relații cu alte ființe umane și lumea de afară ” (a se vedea Pretty c. Regatului Britanie, nr. 2346/02, § 61, CEDO 2002-III),   și că noțiunea de „Viață privată” nu exclude, în principiu, activități de profesionist sau cu natura de afaceri  (a se vedea C. v. Belgia, 07 august 1996 § 25, Rapoarte de Hotărâri și decizii 1996-III).

“ Curtea a statuat în continuare că restricțiile privind înregistrarea ca membru anumitor profesii (de exemplu, avocat sau notar), care ar putea să sa afecteze intr-o  anumită măsură  capacitatea solicitantului de a dezvolta relații cu lumea din afara,  se încadrează fără îndoială în sfera de viața  privata  (A se vedea Campagnano împotriva Italiei, nr. 77955/01, § 54, CEDO 2006-IV).    Mai mult de cazul  recent  Bigaeva v. Grecia, citată anterior, Curtea a statuat că articolul 8 alineatul poate acoperi, de asemenea, ocuparea forței de muncă, inclusiv dreptul de acces la o profesie. și anume cea de avocat (§ 24).

Par 33.  În aceste condiții, Curtea concluzionează că starea de previzibilitate nu a fost îndeplinită și că, în consecință, ingerința nu este în conformitate cu legea.   “A existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.”

                In Romania ,

 judecatorul naţional de instanta, mai ales  judecatorul  CCR,    în calitate de prim judecător al C.E.D.O.,  are obligaţia de a asigura efectul deplin si prioritar a normelor Dreptului Uniunii si Jurisprudentei CEDO ca izvor direct de drept, aplicându-le în mod preeminent in apararea  drepturilor grav lezate  ale  avocatilor reclamanti.

         In apararea impotriva  suspendarii din profesia de  avocat prin   asa  zise  acte  administrative  avocatii sunt indreptatiti  sa invoce in fata instantelor nqtionale  si in fata  CCR    urgenta   protejarii unor  drepturi fundamentale  ale omului protejate  prin tratatele internationale  si JURISPRUDENTA CEDO  care  drepturi sunt  incalcate de  barouri  care prin aceste derapaje legislative incalca  drepturile si  interesele legitime, provoaca ingerinte  si ingradiri  de drepturi și libertăți fundamnetale, prin care oamenii ca si avocati   sunt scosi din circuitul juridic civilîncălcându-se flagrant prevederile imperative ale art. 53 din Constituție, constând în:

 • Lipsa proportionalitatii restrangerii unor drepturi si libertati care nu se pot face  decat prin hotarare judecatoreasca  si numai in caz de grave situatii prevenirea de dezastre, desfasurarea instructiei penale care poate  fi dispusa numai daca  este necesara intr-o  societate democratica.  Ori unde  este „proportional”  si  „necesar”  ca de azi niste  oamenii sa moara  de  foame cu drepturile  civile  arestate fara vinovatie si fara judecata in statul de drept prin dispozitii  administrative,   sa  fie scosi din societatea  civila  si marginalizati in asemenea  hal,   incat nici instantele  de judecata  sa nu ia  în discutie  suspendarea  provizorie a  acestor masuri grave  si ilegale.  Neluarea  acestor masuri incalca  si dreptul la instanta  care  din speta de  fata a devenit  iluzoriu instantele neluand masuri pozitive de  suspendare si respectiv  de judecare si  impiedicare a abuzului de drept administrativ.
 • Impiedicarea exercitarii liberă a profesiei de avocat, (”profesie liberală și independentă cu organizare și funcționare autonome”) – art. 1 din Legea nr. 51/1995   si Principiul N r1  din Carta CCBE;
 • Impiedicarea accesului liber, neîngrădit la clientela cu care avem contractat de prestări servicii de asistență juridică, apărare și reprezentare în fața organelor judiciare a instituiilor și a altor entități juridice și fizice”, clientela reprezentând drept de proprietate privată pofund afectat; incalcarea art 1 Protocolul nr 1 la  Conventie – cauza  H contra Belgia  CEDO
 • Impiedicarea dreptului de a dispune de noi înșine, în condițiile în care nu încălcăm drepturile și libertățile altora, ordinea publică Sau bunele moravuri – art. 26 (2) Constituție;
 • ”impiedicarea dreptului la libertate individuală și siguranța persoanei” – (art. 23 (1) (12) din Constituție), afectându-ne siguranța juridică, grefate pe
 • Impiedicarea administrativa a dreptul la muncă ce nu poate fi îngrădit, coroborat cu alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau ocupației, precum și a locului de muncă.” – art. 41 (1) Constituție;
 • accesul liber, neîngrădit, sub protecția garanțiilor legale, la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii, acesul la surse legale de existență și la un nivel de trai decent – (art. 45 și 47 (1) din Constituție); JURISPRUDENTA CEDO cauza MATEESCU contra ROMANIA
 • incalcarea Principiul nr 1 din Carta Avocatului european -CCBE  – Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său Avocatul trebuie să fie liber în sens politic, economic şi intelectual atunci când acţionează în cauza clientului său, când acordă consultaţii sau când îşi reprezintă clientul. Aceasta înseamnă că avocatul trebuie să fie independent faţă de stat sau de alte interese puternice şi nu trebuie să permită ca această independenţă să fie compromisă de presiuni nepotrivite din partea asociaţilor săi. Avocatul trebuie să rămână, de asemenea, independent faţă de clientul său dacă avocatul doreşte să se bucure de încrederea terţilor şi a instanţei de judecată. Un avocat nu poate asigura o calitate înaltă a serviciilor sale fără a rămâne total independent de clientul său. Apartenenţa avocatului la o profesie liberă şi autoritatea care derivă din această apartenenţă îl va ajuta sa-şi menţină independenţa. Autoreglementarea profesiei va fi privită ca fiind vitală pentru consolidarea independenţei avocatului. Trebuie menţionat faptul că, în societăţile nedemocratice, avocaţii pot fi împiedicaţi să acţioneze în cauzele  clienţilor lor şi pot fi arestaţi sau executaţi pentru asemenea încercări” –  (Principiul nr 1 Carta  CCBE)

     Expunem  de  asemenea  si  alte  texte legale incalcate de  asemenea aplicari  acte administrative dew  suspendare  din exercitiul profesiei  :

 -art. 1 alin.1 Legea nr.51/1995 „Profesia de avocat este libera şi independenta, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.

-art.2 alin.4 Legea nr.51/1995 -Orice persoana are dreptul sa-şi aleagã în mod liber avocatul.

-art.4 Legea nr.51/1995 -În exercitarea profesiei şi în legatura cu aceasta, avocatul este protejat de lege.

art. 1  Statutul profesiei de avocat

(1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare,funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi aleprezentului statut.

(2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii

fundamentale:

 1. a) principiul legalităţii;
 2. b) principiul libertăţii;
 3. c) principiul independenţei;
 4. d) principiul autonomiei şi descentralizării;
 5. e) principiul păstrării secretului profesional

 

art.2 Statutul profesiei de avocat

 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

(2) În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părţilor.

 art.3 Statutul profesiei de avocat

 (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, prezentului statut şi codului deontologic.

 art.6 Statutul profesiei de avocat

 (1) Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sunt principii în baza cărora avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale clienţilor potrivit Legii şi prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului şi garantează activitatea sa profesională.

(3) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dis-puse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă aajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă este lovită de nulitate absolută.

Art. 7. (1) Într-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora.

El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său.

(3) În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii,presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege.

(4) Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic, potrivit crezului său profesional.

Toate  aceste  PROTECTII LEGALE  sunt DESFIINTATE  ODATA CU ACESTE DECIZII ADMINISTRATIVE   de EXCLUDEREA-SUSPENDARE ACUM DINTR-UN DREPT EXISTENT  AL  AVOCATULUI  SUB PRETEXE ILEGALE DE  SANCTIUNE  PENTRU CA-I ASIGURA  UN DREPT VIITOR SI INCERT CUM ESTE PENSIA, PENSIE PENTRU CARE UNBR/CAA/BAROU EXECUTA AVOCATII LASANDU-I FARA CEL MAI IMPORTANT DREPT AL OMULUI SI CETATEANULUI- DREPTUL LA VIATA (DREPTUL LA SUBZISTENTA).

 Dar ce este si mai grav este faptul ca UNBR/CAA/BAROU INCALCA DREPTURILE  JUSTITIABILULUI LIPSINDU-L DE APARARE IN CAUZA IN CARE ERA REPREZENTAT DE AVOCATUL SAU ALES PANA IN MOMENTUL SUSPENDARII PENTRU NEPLATA A ACESTUIA, CHIAR DACA UNBR sub aparenta legala a ocrotirii dreptului justitiabilui a instituit prin lege  OBLIGAREA AVOCATULUI SUSPENDAT  a asigurarii substituirii (art.54 alin.1 Statutul profesiei de avocat lovit de NULITATE ABSOLUTA conform. art.6 alin.3 Statutul profesiei de avocat, citez,,Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dis-puse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă aajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă este lovită de nulitate absolută.)

       Deciziile ilegale de  suspendare  din profesie fara  vinovatie  a avocatilor care nu realizeaza  venituri si care sunt ilegal si  exclusi si penalizati financiar si sanctionati drastic in stil  aproape penal cu interzicerea exercitarii profesiei  sunt niste  simple  inscrisuri  administrative unilaterale, dispuse  ca  sanctiuni- fara  vinovatie- de catre Barou pentru motive de  aplicare a disp art 28 lit c din Legea nr  51/1995,  text neconstitutional, care urmeaza   pe  calea   trimiterii exceptei la  Curtea  Constitutionala,  sa aibe de aceasta data o sansa de amitere a  exceptiei de neconstitutionalite si reviriment a practicii CCR fata de  vadita neconstitutionalitate  a  art 28 lit c din Legea nr  51/1995.

       Mai mult deciziile administrative de scoatere a  avocatilor din toate drepturile umane  si profesionale  sunt ilegale  pe  cale  de  exceptie  de ordine publica, deoarece  avocatii  sunt independenti, au cabinete si  nu sunt  subordonatii sau angajatii baroului, nu suntem  functionari publici  si  nu exista niciun fel  raporturi de prepusenie juridica, astfel incat  masurile administrative   sunt ilegale  si  date cu abuz de putere pentru o  executare, cu de la sine putere, prin metode  de  santaj si amenintare cutumiara,   a unor  creante  civile de contributii si penalitati de multe ori exagerate si nedatorate, in conditii  ilegale a fixarii si perceperii lor, adica  fara judecata,   fara  titlu executoriu/ hotarare judecatoreasca definitiva  si irevocabila  in statul de drept,  unde sunt  executati direct in drepturi subiective civile persoanale  la munca libertate,  prin  acte civile  de  abuz  administrativ.

 INALTA  CURTE de CASATIE  si JUSTITIE

 Decizia ICCJ  nr 236/ 17.02.2015   –  ( Dosar ICCJ  nr 4767/1/2012*/a4 )

Cu privire la cererea inculpatului Boldea Mihail prin care a solicitat modificarea controlului judiciar in sensul obligatiei prevazute de art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedura penala judecatorul cauzei o gaseste intemeiata.

Conform art. 41 al.1 din Constitutie: „Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si locul de munca este libera”.

Potrivit art. 3 Codul Muncii:

(1)Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

(2)Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.

(3)Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi aceasta.

Pentru a respecta inculpatului Boldea Mihail dreptul la munca care, se considera unul din drepturile fundamentale si inalienabile ale omului, deoarece pentru majoritatea persoanelor munca – este unica sau principala sursa de venit si existenta, inclusiv asigurarea cu pensii la batranete, care cel mai des are o legatura nemijlocita cu munca: de regula, pensiile se stabilesc si sunt calculate in dependenta de activitatea de munca, judecatorul cauzei va admite cererea inculpatului si va inlatura obligatia prev.de art.215 alin. 2 lit. e Cod procedura penala.

     Instanta are convingerea ca o restrangere a dreptului la munca respectiv, de a exercita profesia de avocat, are consecinte grave pentru inculpat si un subiect de drept (individ) frustrat, fara mijloacele necesare de existenta nu ar folosi societatii, dimpotriva, ar dauna. (…) Admite cererea formulata de inculpatul Boldea Mihail privind modificarea continutului controlului judiciar si in consecinta inlatura obligatia prevazuta de art. 215 alin. 2 lit. 2 Cod procedura penala, respectiv aceea de a nu exercita profesia de avocat impusa prin decizia penala nr. 1131 din data de 31.03.2014 pronuntata de ICCJ, prin care s-au modificat dispozitiile incheierii de sedinta din data de 18.03.2014 a Curtii de Apel Iasi

Minuta  deciziei pe  portalul ICCJ: „Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi impotriva incheierii din data de 06 februarie 2015 pronuntata de Curtea de Apel Iasi – Sectia Penala si pentru Cauze cu Minorul – NCPP in dosarul nr.4767/1/2012*.

Desfiinteaza, in parte, incheierea contestata si, rejudecand: Constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar luata fata de inculpatii Luchiniuc Aurica, Petrea Elena, Mirica Carmen, Vrinceanu Arthemis Cecilia, Bolboceanu Mihaela Cristina, Vranceanu Tudorel, Mirica Sava-Lucian si Lazar Stefan.

Mentine celelalte dispozitii ale incheierii contestate. Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea contestatiei formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi raman in sarcina statului.

Onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru intimatii inculpati Boldea Mihail, Luchiniuc Aurica, Vrinceanu Arthemis Cecilia, Bolboceanu Mihaela Cristina, Vranceanu Tudorel, in cuantum de 25 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei.

Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru intimatii inculpati Lazar Stefan, Petrea Elena, Mirica Carmen si Mirica Sava-Lucian, in cuantum de 100 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva„.

Fise dosar : http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=4500000000021543

        Amintim ca, Mihail Boldea a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, in iunie 2012, de procurorii DIICOT – ST Galati pentru fraude imobiliare in valoare de aproximativ un milion euro. Masura arestului preventiv a fost prelungita pe numele lui Mihail Boldea timp de peste un an, fiind eliberat din Penitenciarul Galati in data de 23 noiembrie 2013, data la care ICCJ a respins recursul procurorilor DIICOT formulat impotriva deciziei Curtii de Apel Iasi de eliberare a acestuia.

DIICOT il acuza pe Mihail Boldea ca a coordonat o grupare infractionala cu scopul de a obtine beneficii financiare substantiale prin inselaciune:

Membrii gruparii, printre care Bolboceanu Mihaela Cristina, avocat din cadrul Baroului Galati si Luchiniuc Aurica, fost arbitru din cadrul Curtii de Arbitraj Galati, identificau terenuri si imobile, situate in zone centrale ale municipiului Galati, proprietatea Consiliului Local Galati sau a unor persoane fizice, o parte din imobile fiind indisponibilizate in vederea confiscarii speciale in cauze penale, pe care le treceau in proprietatea altor membri ai grupului. in acest scop, inculpatii au utilizat hotarari judecatoresti falsificate sau pronuntate in baza unor acte false, respectiv hotarari arbitrale, pronuntate in fals. Membrii gruparii instrainau ulterior imobilele catre terte persoane, cumparatori de buna credinta, modalitate in care obtineau beneficii financiare substantiale

Sursa : http://www.luju.ro/magistrati/instante/in-ciuda-diicot-inalta-curte-i-a-ridicat-lui-mihail-boldea-interdictia-de-a-practica-avocatura-instanta-suprema-a-apreciat-ca-ex-parlamentarului-trimis-in-judecata-de-diicot-ii-sunt-incalcate-flagrant-drepturile-o-restrangere-a-dreptului-de-a-exercita-pro

   © Av. Anghelus Ion Gabriel               Tel 0721736034

https://www.academia.edu/12167074/Principiile_informatizate_automate_ale_colectarii_si_repartititiei_contributiilor_de_pensii_si_impozitelor_avocatilor

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s